Quảng Ninh: Hàng nghìn góp ý của cử tri vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thực hiện Nghị quyết số 671 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 170 của Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), từ đầu tháng 1/2023 đến nay công tác lấy ý kiến đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhân dân, cử tri cả nước, trong đó có cử tri Quảng Ninh.

Thông qua các các hình thức lấy ý kiến, góp ý, đã phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ tập thể, tâm huyết, đáp ứng yêu cầu bức thiết, phù hợp với xu thế phát triển; sát với tình hình thực tiễn cuộc sống. 

Cùng với hình thức góp ý thông qua website; bằng bản giấy, thư điện tử, từ tháng 1/2023 đến nay, các cơ quan, đơn vị, sở, ngành, địa phương và các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hàng trăm hội nghị từ cấp thôn, khu phố đến cấp huyện, thị xã, thành phố và hàng chục hội thảo cấp tỉnh để lấy ý kiến trực tiếp của nhân dân, chuyên gia, doanh nghiệp về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo thống kê của Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, đến thời điểm này, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã có 12 trên 13 huyện, thị xã, thành phố gửi báo cáo với số lượng gần 13.500 ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật. Các ý kiến đều bám sát vào 9 nội dung trọng tâm được đề xuất lấy ý kiến.

Dự thảo luật được lấy ý kiến rộng rãi, được nhân dân và các chuyên gia nghiên cứu kỹ, các ý kiến tham gia đóng góp được đánh giá sát với thực tiễn quản lý, sử dụng nguồn lực đất đai của các địa phương, qua đó, đóng góp nhằm hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi), bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích nhân dân.

Hiện tại, Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục tổng hợp ý kiến của các đơn vị, Sở, Ngành, địa phương và tổ chức chính trị xã hội được giao tổ chức hội nghị, hội thảo cũng như các ý kiến trực tiếp qua hình thức văn bản giấy, thư điện tử tham gia góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Trên cơ sở đó, phân tích tổng hợp, chuyển tải tới Chính phủ và Quốc hội trong những kỳ họp tới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hữu Nghĩa