Quảng Ninh: Hàng vạn phật tử về dự Lễ Phật đản chùa Ba Vàng

Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng năm 2022 vừa được diễn ra long trọng. Đại lễ năm nay đã thu hút hàng vạn tăng ni, phật tử và đông đảo nhân dân về dự.

Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng là sự kiện trong chuỗi các sự kiện chào mừng Đại lễ Vesak Liên hợp quốc trong nước và quốc tế. Đại lễ còn là dịp để chư tăng ni, phật tử cùng hướng tâm cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Chị NGUYỄN THỊ DỊU, Thành Phố Hà Nội: "Lễ hội Chùa Ba vàng luôn luôn đặc biệt. Năm nay quy mô tổ chức và phong cách phục vụ rất chu đáo và làm hài lòng tín đồ phật tử, và Nhân dân tham dự đại lễ, tham quan ngắm cảnh”.

Những hoạt động trong Đại lễ nhằm giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá của dân tộc, đặc biệt là văn hoá Phật giáo đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời thể hiện rõ chính sách tự do tôn giáo của Nhà nước ta.

Ông HOÀNG ĐỨC HẠNH, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh:  "Chúng ta thấy rằng đoàn kết, hòa hợp đồng hành cùng dân tộc luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của phật sự và tăng ni phật tử, là nền móng vững chắc xây dựng ngôi nhà chung phật tử Việt Nam, đáp ứng yêu cầu chung cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đại đức THÍCH TRÚC THÁI MINH, Trụ trì chùa Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh: "Năm nay Chùa Ba vàng tổ chức lễ lớn, trọng thể với nhiều thành phần tham gia, nhiều chương trình tiết mục để cho Nhân dân, phật tử được hoan hỷ vì sau 2 năm vừa rồi do dịch bệnh không có được về chùa, không được tham dự Lễ Phật đản”.

Đại lễ cũng góp phần thúc đẩy tăng trưởng khách du lịch đến với Quảng Ninh, gắn kết phát triển du lịch tâm linh với du lịch sinh thái, kích cầu du lịch của địa phương và các vùng lân cận, xúc tiến xây dựng và quảng bá hình ảnh con người Quảng Ninh, cởi mở thân thiện, văn minh và hiếu khách với bạn bè trong nước và quốc tế.

Thực hiện : Tiến Dũng

quảng cáo