Quảng Ninh: Từ ngày 11/12, khách được phép thông quan qua cửa khẩu Bắc Luân II

Từ ngày 11/12, khách sử dụng hộ chiếu và sổ thông hành du lịch biên giới chính thức được phép thông quan qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (khu vực Bắc Luân II).

Thời gian thực hiện thông quan từ 8 giờ - 15 giờ Hà Nội (tức từ 9 giờ - 16 giờ Bắc Kinh). Riêng đối với Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (khu vực cửa khẩu Bắc Luân I), thời gian thông quan, loại hình hành khách thông quan không thay đổi.

Ngoài ra, từ nay, ngoài những mặt hàng truyền thống, có thêm 6 mặt hàng gồm: hàng hoa quả, lương thực, thủy hải sản ướp đá, động vật thủy sinh dùng làm thực phẩm, giống cây trồng và thảo dược có thể làm thủ tục nhập khẩu vào Trung Quốc qua cửa khẩu Đông Hưng (Trung Quốc) ở khu vực cầu Bắc Luân II.