Quảng Trị: Chuẩn hóa bia mộ liệt sỹ

Quảng Trị là địa phương hiện có 24.720 ngôi mộ liệt sỹ cần phải thay đổi thông tin trên bia mộ, trong đó có 20.501 bia mộ đang ghi "Mộ liệt sĩ chưa biết tên" và "Mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính". Theo đó, những ngôi mộ này sẽ được chuẩn hóa ghi lại thành "Mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin" theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC.

Đây là một trong nhiều khu Mộ liệt sỹ ở nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường sơn tỉnh Quảng Trị vừa được các cơ quan chức năng tỉnh này thực hiện chuẩn hóa thành tên gọi "Mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin". Cách thức thực hiện là mài nhẵn đá bề mặt bia mộ cũ và khắc các nội dung thông tin mới. Các bia mộ sau khi được hoàn thành đảm bảo yếu tố bố cục và hài hòa về thẩm mỹ.

Anh LÊ PHƯỚC HIẾU, Xã Gio An huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị: “Theo tôi trước đây đi thăm viếng tại các nghĩa trang, thấy bia mô tên vô danh là tội cho liệt sỹ vì bản chất không có liệt sỹ nào là không có tên. Bản chất chúng ta là chưa xác định được tên liệt sỹ. Như vậy việc thay đổi, chính sách của Nhà nước ta trong thời gian trở lại đây trong việc thay đổi tên ở phần bia vô danh trở thành mộ chưa xác định được thông tin, đây là việc làm thiết thực và kịp thời.”

Bắt đầu từ năm 2021 cho đến nay, tỉnh Quảng Trị đã bỏ ra gần 5 tỷ đồng thực hiện chuẩn hóa khắc lại trên 6 ngàn bia "Mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin". Trong những năm tiếp theo tỉnh Quảng Trị sẽ phải cần gần 10 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện công việc chuẩn hóa khắc lại gần 14 ngàn tấm bia trên các mộ liệt sỹ còn lại.

Ông HOÀNG TUẤN ANH, Phó Giám đốc sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Trị: “Khi một liệt sỹ hi sinh nếu đầy đủ thông tin tên gọi, họ và tên, đơn vị khi hi sinh, cấp bậc chức vụ, nơi hi sinh như vậy mới đầy đủ các thông tin về liệt sỹ chứ chưa hẳn đã là tên vì tên thì nhiều liệt sỹ vẫn trùng tên, trùng quê quán. Như vậy việc thông tin cần bổ sung đầy đủ thì chúng ta cần phải làm và không những làm bây giờ mà chúng ta tiếp tục phải làm mặc dù đây là việc hết sức khó khăn."

Việc đổi nội dung ghi trên bia mộ "Mộ liệt sĩ chưa biết tên" hoặc "Mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính" thành "Mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin" sẽ đem lại được nhiều ý nghĩa. Vì trong thực tế không có liệt sỹ nào vô danh, đặc biệt hơn đây còn thể hiện được quyết tâm của Đảng và Nhà nước về tránh nhiệm trong vấn để đẩy nhanh công tác phối hợp tiềm kiếm thông tin liệt sỹ.

Thực hiện : Võ Linh Đào Bảo