Quảng Trị: Đóng điện trạm biến áp 110kV Cam Lộ

Sáng nay 26/04, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị và Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã tiến hành gắn bảng và đóng điện công trình cho tiểu dự án TBA 110kV Cam Lộ chào mừng “Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị”.

Đây là một trong những công trình sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng Tái thiết Đức và vốn đối ứng của EVNCPC. Công trình Tiểu dự án và đấu nối có tổng mức đầu tư gần 84,5 tỷ đồng gồm xây dựng mới trạm biến áp; xây dựng mới đường dây đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Đông Hà - Lao Bảo; xây dựng mới 5 tuyến đường dây 22kV đấu nối sau trạm biến áp 110kV Cam Lộ vào đường dây 22kV hiện hữu, với tổng chiều dài 5,909km. 

Đây là công trình đầu tiên được hoàn thành đóng điện trong tổng số 12 tiểu dự án lưới điện 110kV thuộc giai đoạn 2 của dự án “Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức” do EVNCPC làm chủ đầu tư. Dự án hoàn thành đã đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải, giảm tổn thất và nâng cao chất lượng điện năng khu vực huyện Cam Lộ và các vùng phụ cận của tỉnh Quảng Trị, đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương này./.

Thực hiện : Võ Linh Đào Bảo