Quảng Trị: Giám sát việc sử dụng các nguồn lực trong phòng chống dịch Covid-19

Ngày 28/12, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị có buổi giám sát đối với UBND tỉnh Quảng Trị về việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Tổng kinh phí từ các nguồn lực bao gồm ngân sách nhà nước và nguồn lực khác được huy động cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn 2020 - 2022 là hơn 1.153 tỉ đồng. Trong đó kinh phí sử dụng hết 1.098 tỷ đồng.

Về cơ bản, Quảng Trị thực hiện tốt việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực trong phòng, chống dịch. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 xảy ra chưa có tiền lệ dẫn đến thiếu kinh nghiệm chống dịch; cơ chế, chính sách, hướng dẫn mua sắm vật tư, thiết bị còn nhiều vướng mắc dẫn đến lúng túng, xảy ra một số thiếu sót, đặc biệt trong việc quản lý kit test đẫn đến vi phạm pháp luật hình sự.

Sau khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, cơ quan chức năng và ngành y tế Quảng Trị đã thanh tra, kiểm tra, phát hiện nhiều thiếu sót và đã thu hồi số tiền hơn 437 triệu đồng; xử phạt 12 tổ chức, cá nhân vi phạm.

Tại buổi làm việc với đoàn giám sát, UBND Quảng Trị kiến nghị Quốc hội sớm hoàn thiện các quy định pháp luật về khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, đấu thầu trang thiết bị y tế, thuốc, hóa chất để tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho địa phương triển khai công tác .

Thực hiện : Võ Linh