Quảng Trị: Khởi công dự án điện khí với tổng vốn 54 nghìn tỷ đồng

Sáng 15/1, UBND tỉnh Quảng Trị và Tổ hợp các nhà đầu tư chính thức khởi công Hợp phần kỹ thuật dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1 với tổng vốn đầu tư gần 54.000 tỷ đồng.

Dự án sẽ xây dựng Trung tâm Kho cảng LNG Hải Lăng, giai đoạn 1 tiếp nhận tàu chở LNG từ 170.000 đến 226.000 mét khối, công suất tiếp nhận 1,5 triệu tấn LNG/năm và Trung tâm Điện lực Hải Lăng, giai đoạn 1 có công suất phát điện 1.500MW. 

Theo kế hoạch, dự án sẽ được đưa vào vận hành thương mại vào năm 2026 – 2027. Trung tâm Điện khí Hải Lăng sau khi vận hành sẽ cung cấp cho hệ thống điện quốc gia khoảng 8,25 tỷ kWh/năm.

Thực hiện : Võ Linh Đào Bảo