Quốc hội bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ hai

Thưa quý vị, sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học dân chủ và trách nhiệm cao, chiều nay, Kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội khóa XV đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, các vị đại biểu Quốc hội đã tập trung thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, chất lượng cao với gần 350 lượt đại biểu phát biểu. Các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ đã nỗ lực tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ, nghiêm túc ý kiến của các vị đại biểu. Những kết quả đạt được của Kỳ họp sẽ là tiền đề quan trọng cho việc thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, năm 2022, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cả về công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và các địa phương. Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển, rà soát, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, khơi thông các nguồn lực và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội cũng đồng thời nhấn mạnh, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và kế hoạch 5 năm 2021-2025; trong khi vẫn còn một loạt những bất cập, hạn chế, yếu kém từ nội tại nền kinh tế tích tụ từ lâu chưa được xử lý căn bản. Do đó đề nghị các cấp, các ngành, đơn vị, doanh nghiệp và người dân cần quán triệt, bám sát các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết 68 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, trước mắt, để hiện thực hóa đồng bộ và hiệu quả các quyết sách tại Kỳ họp bất thường lần thứ hai thì cần nhanh chóng triển khai, đưa các luật, nghị quyết vào cuộc sống

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão tươi vui, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế mới ngay từ cơ sở và mỗi gia đình, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.

Dương Dung