Quốc hội Campuchia thông qua luật bầu cử sửa đổi

Hôm nay, tại kỳ họp thứ 9 của Quốc hội Campuchia khóa 6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin, Quốc hội Campuchia đã thông qua dự thảo Luật Bầu cử sửa đổi.

Dự thảo Luật Bầu cử sửa đổi gồm 8 điều đã được Quốc hội Campuchia thông qua với 100% phiếu tán thành. Nội dung sửa đổi tập trung vào quy định những người không đi bỏ phiếu mà không có lý do chính đáng sẽ không có quyền ra ứng cử trong các kỳ bầu cử sau đó ở cả cấp trung ương và địa phương.

Hiện tiến trình tổ chức tổng tuyển cử năm 2023 ở Campuchia đang diễn ra theo lịch trình dự kiến. Tại cuộc bầu cử vào tháng 7 tới đây, 17 chính đảng sẽ tham gia tranh cử với đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền. Chính phủ đã quyết định cho phép công nhân, viên chức và người lao động ở nước này được nghỉ 3 ngày (từ ngày 22-24/7) để tham gia bầu cử.