Quốc hội chính thức thông qua Luật Đất đai (sửa đổi)

Sáng 18/01, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) 2024 với tỷ lệ tán thành cao 87,63%. Đây là dự án Luật lớn, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước; có tác động sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Quốc hội biểu quyết thông qua Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với 424 đại biểu tán thàn, trên tổng số 469 đại biểu tham gia biểu quyết, với tỷ lệ thông qua đạt 87,63%. Có 20 đại biểu không tán thành và 22 đại biểu không biểu quyết với tỷ lệ lần lượt 4,06 và 5,07%.

Được nhận định là dự án Luật rất khó và phức tạp, dự án Luật đất đai đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan chuẩn bị rất trách nhiệm, kỹ lưỡng, công phu qua nhiều vòng, nhiều bước; đã được thảo luận, cho ý kiến tại 03 Kỳ họp Quốc hội, 02 Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, 06 phiên họp chính thức của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 1 kỳ họp bất thường và được chỉnh lý, tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và lấy ý kiến đông đảo quần chúng nhân dân cả nước. Dự án Luật đã lập kỷ lục về số lượt góp ý với trên 12 triệu lượt ý kiến.

Luật gồm 16 chương và 260 điều và cũng lập kỷ lục về nội dung sửa đổi, bổ sung với việc chỉnh lý 250 điều, bỏ 5 điều. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2025 trừ Khoản 6 Điều 190 và Điều 248 có hiệu lực trong năm nay, và khoản 9 điều 60 có hiệu lực kể từ ngày kể từ ngày Nghị quyết số 61/2022/QH15 hết hiệu lực thi hành.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam