Quốc hội có nhiều đổi mới, đồng hành và chia sẻ cùng Chính phủ

Có thể thấy rằng, tiếp tục đổi mới là tinh thần nhất quán trong hoạt động của Quốc hội được phát huy ngay từ đầu nhiệm kỳ khóa XV. Và năm 2022 tiếp tục đánh dấu sự đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy và cách làm của Quốc hội nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả.

Đặc biệt, với rất nhiều sáng kiến trong lựa chọn nội dung, phương thức và quy trình tổ chức được thực hiện hiệu quả đã cho thấy một Quốc hội luôn năng động, đổi mới, hành động vì dân.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Hoàng Hương Như Thảo