Quốc hội đổi mới: Quốc hội và công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Hiện có khoảng 5,3 triệu người Việt sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó hơn 80% là ở các nước phát triển. Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam.

Nhiều chủ trương, đường lối đối với người Việt Nam ở nước ngoài đã được ban hành như Nghị quyết 36/NQ-TW ngày 26/03/2004, Chỉ thị 45-CT/TW ngày 19/05/2015 và gần đây nhất là Kết luận số 12/08/2021 đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và làm cơ sở quan trọng để triển khai toàn diện công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Trong các hoạt động đối ngoại hoặc những dịp kiều bào về nước, lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước ta thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của bà con và đề nghị lãnh đạo các nước quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ cộng đồng người Việt ở sở tại.

Trong năm 2022 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm chính thức 7 nước gồm các nước láng giềng, các đối tác quan trọng ở khu vực và trên thế giới. Trong mỗi chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội và thành viên đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam luôn dành thời gian đến thăm và nói chuyện với kiều bào. Đây là những cuộc tiếp xúc cử tri đặc biệt để trực tiếp lắng nghe, tâm tư nguyện vọng của bà con.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ khóa XV, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đã thành lập Tiểu ban Công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Với mong muốn lắng nghe các ý kiến đóng góp trao đổi của kiều bào, năm 2022, Ủy ban Đối ngoại triển khai chuyên đề giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài... Trong thời gian tới, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Qua đó, góp phần tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!