Quốc hội đóng vai trò cốt yếu trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

Chiều 6/4, Nhà Quốc hội đã diễn ra Hội nghị “Vai trò của Quốc hội đối với các mục tiêu phát triển bền vững” do Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam phối hợp tổ chức với Ủy ban Kinh tế - Xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc và Liên minh Nghị viện thế giới. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc của Hội nghị.

Trong bài phát biểu gửi đến Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, trong bối cảnh thế giới và khu vực hiện nay, phát triển bền vững là nhu cầu cấp bách và là xu thế tất yếu trong tiến trình phát triển của mọi quốc gia. Đối với Việt Nam, phát triển nhanh và bền vững được Đảng, Nhà nước xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là mục tiêu trong toàn bộ các chính sách phát triển kinh tế - xã hội. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội TRẦN THANH MẪN: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này, Quốc hội Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế để phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và môi trường, góp phần tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.” 

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội ở nhiều quốc gia, làm gia tăng thách thức trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trên toàn thế giới, hội nghị đã tập trung thảo luận về cách thức phát huy vai trò của nghị viện để đạt được các mục tiêu này. 

Bà ARMIDA SALSIAH ALISJAHBANA - Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc, Thư ký điều hành UNESCAP: “Có thể thấy rằng, Quốc hội Việt Nam đóng vai trò cốt yếu trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Chúng tôi mong muốn các quốc gia tăng cường giám sát, xác định các mục tiêu phát triển bền vững đã được thực hiện như thế nào.”

Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng với quyết tâm và hành động cụ thể, đặc biệt là nỗ lực từ Quốc hội, Việt Nam đã đạt được một số tiến bộ đáng kể trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững: Tỷ lệ nghèo đa chiều giảm mạnh, từ mức 9,2% năm 2016 xuống 4,8% năm 2020. Chỉ số bao phủ các dịch vụ y tế thiết yếu cao hơn mức chung toàn cầu. Tỷ lệ hộ có nguồn nước hợp vệ sinh năm 2020 đạt 97,4%.

Bà NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: “Bộ Kế hoạch và Đầu tư có một số kiến nghị đối với Quốc hội như sau: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện vai trò lập pháp của Quốc hội hướng tới hoàn thiện hệ thống luật pháp, cơ chế chính sách nhằm đảm bảo khung pháp lý đầy đủ cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phát triển bền vững quốc gia."

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu Quốc hội Việt Nam đã thông tin về hoạt động cụ thể của Quốc hội để đạt Mục tiêu phát triển bền vững số 01 về Xóa nghèo, Mục tiêu số 08 về Công việc tốt và Tăng trưởng kinh tế, Mục tiêu số 13 về Hành động chống biến đổi khí hậu. Các đại biểu cũng lắng nghe kinh nghiệm quốc tế trong việc lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào hoạt động của nghị viện, đặc biệt là chức năng lập pháp và phân bổ ngân sách.

Thực hiện : Kim Ngọc Cao Hoàng