Quốc hội họp kỳ bất thường xem xét 4 nội dung cấp bách

Kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khoá XV dự kiến diễn ra từ 04 - 11 tháng 01/2022 nhằm kịp thời xem xét, quyết định tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thể chế để ngay lập tức hỗ trợ Chính phủ trong điều hành kinh tế vĩ mô và hồi phục nền kinh tế.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế đất nước, Lần đầu tiên Quốc hội sẽ tổ chức Kỳ họp bất thường. Kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khoá XV dự kiến diễn ra trong 4,5 ngày làm việc nhằm kịp thời xem xét, quyết định tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thể chế để ngay lập tức hỗ trợ Chính phủ trong điều hành kinh tế vĩ mô và hồi phục nền kinh tế.
 
Dự kiến khai mạc vào ngày 4/1 và bế mạc vào ngày 11/1/2022, Quốc hội sẽ xem xét 4 nội dung quan trọng gồm: 
1. Chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;  
2. Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025;  
3. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 Luật bao gồm Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự; 
4. Dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.