Quốc hội sẽ xem xét phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Chiều 21/5, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Tờ trình đề nghị điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép bổ sung nội dung phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công an với Đại tướng Tô Lâm vào chương trình Kỳ họp thứ 7. Dự kiến, nội dung này được bố trí để Quốc hội thực hiện cùng với quy trình bầu Chủ tịch nước tại phiên họp chiều 21/5 và sáng 22/5. Tờ trình được xây dựng căn cứ vào ý kiến của cấp có thẩm quyền, thực hiện quy định của pháp luật, yêu cầu kiện toàn bộ máy Nhà nước và xem xét đề nghị của Thủ tướng. Với 468/469, đạt 96,10% đại biểu tham gia biểu quyết đã tán thành điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ 7.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thanh Nga