Quốc hội tập trung cho các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong quý 2

Chiều 3/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì phiên họp giao ban giữa Lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhằm xem xét đánh giá kết quả công tác chủ yếu tháng 3 và Quý I năm 2024, đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và Quý II năm 2024.

Tham dự cuộc làm việc có: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải; Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và các uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. 

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, trong quý I năm 2024, các cơ quan đã tham mưu, phục vụ tổ chức thành công 2 Kỳ họp bất thường của Quốc hội, 8 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xem xét, thông qua và cho ý kiến đối với 2 luật, 4 nghị quyết của Quốc hội, 66 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó lần đầu tiên ban hành được 2 nghị quyết về thi đua khen thưởng; tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách góp ý kiến về 8 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 và 5 Hội nghị của Ủy ban Thường Vụ Quốc hội.

Tại buổi làm việc, các ý kiến đánh giá cao những kết quả đạt được trong quý I của Quốc hội, cho rằng kết quả này đã củng cố vững chắc hơn niềm tin của cử tri, nhân dân với cơ quan dân cử.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Lãnh đạo Quốc hội đã thống nhất, sẽ tăng cường phiên họp giao ban giữa Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc uỷ ban Thường vụ Quốc hội định kỳ theo quý nhằm tăng cường thực hiện chức năng điều hoà, phối hợp, hoạt động của Quốc hội, để xác định những nhiệm vụ gì là cấp bách, trọng tâm cần ưu tiên triển khai.

Chủ tịch Quốc đánh giá cao, trong quý I, Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã hoàn thành toàn diện một khối lượng công việc rất lớn; giải quyết linh hoạt, kịp thời những nhiệm vụ phát sinh đột xuất. Đồng thời, Chủ tịch nhấn mạnh, trong tháng 4 và quý II, khối lượng công việc có thể còn lớn hơn, do đó yêu cầu các cơ quan nỗ lực, quyết tâm cao độ, dành ưu tiên cao nhất cho việc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện, thẩm tra các dự án luật, dự thảo nghị quyết và các nội dung của Kỳ họp thứ 7 sắp tới.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan rà soát lại tổng thể để thực hiện cho tốt các nhiệm vụ, đề án theo chương trình của Đảng đoàn Quốc hội. Đối với một số dự án luật, nghị quyết quan trọng, có thể Đảng đoàn Quốc hội sẽ bố trí thêm thời gian cho ý kiến như dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Chủ tịch cho biết Đảng đoàn Quốc hội đã có chủ trương khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có đóng góp quan trọng cho thành công của Kỳ họp bất thường lần thứ 5, yêu cầu các bên khẩn trương triển khai.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, các cơ quan cần nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa, chủ động hơn nữa trong mọi mặt công tác, đồng thời tăng cường hơn nữa công tác phối hợp cả bên trong và bên ngoài trong việc thực hiện các cái chức năng, nhiệm vụ được giao.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!


Dương Dung -

Quang Sỹ