Quốc hội thông qua danh sách lấy phiếu tín nhiệm

Tiếp tục kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, chiều 24/10, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trình bày Tờ trình về dự kiến danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm và sau đó, Quốc hội đã thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Với 471/472 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn được lấy phiếu tín nhiệm, gồm:

Chủ tịch Nước, Phó Chủ tịch Nước.

Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội.

Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ.

Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao và Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV sẽ không lấy phiếu tín nhiệm đối với 5 trường hợp, gồm: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh và Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh. Đây là năm nhân sự được bầu, phê chuẩn bổ nhiệm trong năm 2023.

Như vậy, lần này, Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm với 44 nhân sự. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam