Quốc hội thông qua Luật Điện ảnh sửa đổi

Với 449/467 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiều nay (15/6), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật điện ảnh (sửa đổi).

Trước khi thông qua Luật Điện ảnh sửa đổi, Quốc hội đã nghe chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Điện ảnh sửa đổi, làm rõ mốt số nội dung còn ý kiến khác nhau. Về phổ biến phim trên không gian mạng (Điều 21), Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ cho rằng loại ý kiến thứ 1: tiền kiểm kết hợp với hậu kiểm là phù hợp. Căn cứ đề xuất của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo bổ sung, chỉnh lý và quy định các biện pháp quản lý bảo đảm tính khả thi, phù hợp với tình hình, điều kiện Việt Nam hiện nay và xu thế chung của thế giới, bảo đảm việc kiểm soát chặt chẽ nội dung phim, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm như dự thảo Luật.

Về cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức, cá nhân nước ngoài (Điều 13). Ngày 13/6/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã gửi phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội đối với 2 phương án. Kết quả phiếu xin ý kiến cho thấy đa số đại biểu Quốc hội lựa chọn phương án 01: Kịch bản tóm tắt phim và kịch bản chi tiết nội dung quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam bằng tiếng Việt. Căn cứ ý kiến của đa số đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo tiếp thu, chỉnh lý, quy định như dự thảo Luật.

Về Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh (Mục 2 Chương VI), Quốc hội biểu quyết riêng về nội dung này khi thông qua dự thảo Luật, với tỷ lệ tán thành là 78,11%.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật, có 449/467 đại biểu tán thành, đạt tỷ lệ 90,16%.
 

Thực hiện : Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam