Quốc hội thông qua Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi): Sớm xây dựng, hoàn thiện quy định đối với tiền ảo, tài sản ảo

Chiều 15/11, với 483/488 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền sửa đổi.

>> Toàn cảnh Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ quy định các hoạt động mới phát sinh có rủi ro về rửa tiền chưa được quy định; đồng thời đề nghị Chính phủ sớm xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý đối với tiền ảo, tài sản ảo nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu các rủi ro rửa tiền nói riêng và rủi ro tài chính nói chung.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu rõ, Dự Luật giao Thủ tướng Chính phủ quyết định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo mà không quy định cụ thể trong Luật là phù hợp với bối cảnh đất nước đang trong quá trình phát triển nhanh, có nhiều thay đổi và mang tính kế thừa quy định hiện hành.

Luật quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong phòng, chống rửa tiền, trong đó có quy định rõ trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Để phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam, một số khuyến nghị như công nghệ mới (tài sản ảo), cá nhân có ảnh hưởng chính trị trong nước chưa đưa ngay vào Luật Phòng, chống rửa tiền.