Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) với tỷ lệ 96,99%

Chiều 15/11, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) với tỷ lệ 96,99%.

>> Toàn cảnh Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, sau khi tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) gồm 4 chương, 66 điều đã gửi các đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Kết quả biểu quyết điện tử tại phiên họp cho thấy, có 488 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết, chiếm 97,99% tổng số đại biểu; 483 đại biểu Quốc hội tán thành thông qua luật, chiếm 96,99% tổng số đại biểu.

Như vậy Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) đã chính thức được thông qua với tỷ lệ tán thành cao.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết chương trình!

Mai Phương