Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu ông Tô Lâm làm Chủ tịch Nước

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, sáng 22/5, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội khóa XV tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội Dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Trình bày Dự thảo Nghị quyết, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ: Căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, nội quy kỳ họp, căn cứ tờ trình của Uỷ ban Thường vụ QUốc hội, biên bản kiểm phiếu, Quốc hội quyết nghị: Ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Với 472/473 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam