Quốc hội thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, điều chuyển vốn ngân sách nhà nước

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài; điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, việc chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 sang niên độ ngân sách năm 2022.

Với 480/485 đại biểu Quốc hội có mặt tại hội trường biểu quyết tán thành, chiếm 96.77%, Quốc hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết.

Trước đó, trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường cho biết các nội dung về điều chỉnh, điều chuyển vốn này chưa được quyết định tại kỳ họp thứ 4 do Chính phủ chưa kịp thời tổng hợp báo cáo về tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2022. Do đó, đề nghị rút kinh nghiệm, tránh tình trạng báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định quá muộn.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh dịch COVID-19, các khoản viện trợ không hoàn lại được các tổ chức quốc tế hỗ trợ, tài trợ cho một số đối tượng cụ thể, tại thời điểm cụ thể, không thể xác định trước được ngay từ khâu lập dự toán trình Quốc hội xem xét, thông qua. Đối với nội dung này, từ nhiều năm qua, Chính phủ luôn trình Quốc hội xem xét, bổ sung dự toán vào cuối năm ngân sách. Điều này cho thấy quy định pháp luật chưa thực sự phù hợp với tình hình thực tiễn. Do đó, đề nghị Chính phủ sớm nghiên cứu, đề xuất việc hoàn thiện quy định pháp luật đối với việc bổ sung dự toán, thực hiện và quyết toán nguồn vốn này.

Về điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, trong điều kiện các dự án đầu tư của Bộ Tài chính đang thiếu vốn, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, việc điều chỉnh, bố trí vốn để thực hiện các dự án của 2 đơn vị này là cần thiết. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện đúng quy định pháp luật về đầu tư công, bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam