Quốc hội trong tuần (từ 4/4 đến 10/4): Dừng dự án điện Ninh Thuận là chủ trương đúng đắn

Trong tuần, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Thường trực Kinh tế để cho ý kiến báo cáo giám sát 5 năm thực hiện Nghị quyết 31/2016/QH14. Cùng với đó là các hoạt động của các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội thẩm tra dự án luật chuẩn bị cho phiên họp thứ 10 của UBTVQH và Kỳ họp thứ 3. Các Đoàn giám sát chuyên đề liên tục có các buổi làm việc với các bộ, ngành.

DỪNG DỰ ÁN ĐIỆN NINH THUẬN LÀ CHỦ TRƯƠNG ĐÚNG ĐẮN

Trong tuần qua, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho ý kiến về báo cáo giám sát 5 năm thực hiện Nghị quyết số 31 năm 2016, Quốc hội khóa 14 về dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Đây là cuộc họp có ý nghĩa quan trọng để nghe báo cáo và cho ý kiến nội dung báo cáo giám sát của Ủy ban kinh tế và việc chuẩn bị cho việc sơ kết 5 năm việc thực hiện Nghị quyết số 31/2016/QH14 của Quốc hội. Trước đó, vào tháng 10 năm 2021, Chủ tịch Quốc hội cũng đã có buổi làm việc với Ban thường vụ tỉnh ủy Ninh Thuận về kết quả thực hiện Nghị quyết số 31/2016/QH14 của Quốc hội về dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Mới đây, Ủy ban Kinh tế cũng đã thành lập Đoàn giám sát, khảo sát thực tiễn tại Ninh Thuận.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá các kết quả ấn tượng và rất quan trọng, qua đó khẳng định chủ trương, chính sách rất đúng đắn, sáng suốt, có tính lịch sử và nổi bật của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và là kết quả triển khai kịp thời Nghị quyết số 31/2016/QH14 của Quốc hội và Nghị quyết số 115-NQ/CP của Chính phủ. 

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, “Tuy còn nhiều khó khăn và thách thức nhưng với quyết tâm lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Thuận với sự hỗ trợ của trung ương, đã huy động được các thể chế, nguồn lực để từng bước hiện thực hóa chủ trương xây dựng tỉnh Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước, thu hút được các nhà đầu tư lớn chiến lược, tập trung vào một số lĩnh vực trọng điểm, đột phá, có những dự án lớn có tính lan tỏa được triển khai”. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, phối hợp với các Bộ, ngành và tỉnh Ninh Thuận hoàn thiện báo cáo giám sát kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 31 của Quốc hội. Qua đó cần xem xét, đánh giá những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế, nhất là về vấn đề di dân, tái định cư, quy hoạch, bố trí đất đai cho sản xuất sau khi dừng triển khai dự án điện hạt nhân, kiến nghị đề xuất với Quốc hội, Chính phủ tiếp tục tháo gỡ, tạo điều kiện cho tỉnh Ninh Thuận tiếp tục phát triển nhanh, bền vững hơn nữa.

GIÁM SÁT ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tham dự và chỉ đạo tại Hội nghị bồi dưỡng “Kỹ năng giám sát dành cho đại biểu dân cử" cho đại biểu các tỉnh, thành phía Nam; Hội nghị "Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long" lần thứ 1, nhiệm kỳ 2021-2026; Hội thảo “Triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2011-2025 khu vực đồng bằng sông Cửu Long”.

Hội nghị bồi dưỡng “Kỹ năng giám sát dành cho đại biểu dân cử" nhằm cung cấp cho đại biểu kiến thức tổng quan về giám sát, các kỹ năng cần thiết cho hoạt động giám sát như: Kỹ năng phân tích thông tin, kỹ năng chất vấn, kỹ năng giám sát chuyên đề, kỹ năng tham mưu trong hoạt động giám sát dành cho đội ngũ tham mưu giúp việc trong cơ quan dân cử. 

CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO VÀ LINH HOẠT ĐỔI MỚI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị "Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long" lần thứ 1, nhiệm kỳ 2021-2026 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp đã và đang có nhiều đổi mới rõ rệt, ngày càng chủ động, thực chất, phát huy trí tuệ của tập thể. Bên cạnh đó, đề nghị Hội đồng nhân dân các địa phương phải luôn bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết đảng bộ tỉnh, thành phố và pháp luật của Nhà nước trong hoạt động; đặc biệt cần "chủ động, sáng tạo và linh hoạt" đổi mới trong hoạt động Hội đồng nhân dân.

THU HẸP KHOẢNG CÁCH MỨC SỐNG GIỮA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC TRONG CẢ NƯỚC

Phát biểu khai mạc hội thảo Hội thảo “Triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2011-2025 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: công tác dân tộc là quá trình thực hiện lâu dài, liên tục, kiên trì, phải có sự vào cuộc của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, trước hết là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. 

Hội thảo đã tập trung thảo luận các nhiệm vụ, xác định rõ những giải pháp đặc thù trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay,  Quốc hội đã phê duyệt tổng nguồn vốn hơn 137 ngàn tỉ đồng để thực hiện mục tiêu “Thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với bình quân chung của cả nước" đến năm 2025 giảm 50% số xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; đến năm 2030 cơ bản không còn xã, thôn, bản, ấp đặc biệt khó khăn”.

CÂN NHẮC ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẤU GIÁ

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị thẩm tra sơ bộ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện;  tọa đàm Việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác Quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành. Theo một số đại biểu, việc đưa ra nhiều điều kiện để cấp giấy phép vốn để loại bỏ những cá nhân, tổ chức xin giấy phép sau đó sử dụng không hiệu quả, gây lãng phí hay cản trở hoạt động của các cá nhân, tổ chức khác, nhưng các quy định này chỉ phù hợp với các trường hợp cấp giấy phép trực tiếp và thông qua thi tuyển, không nên áp dụng đối với trường hợp đấu giá vì tính đặc thù. Trước những ý kiến còn băn khoăn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị cần rà soát lại.

Phó Chủ tịch Quốc hội  Nguyễn Đức Hải cũng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cần làm rõ thêm, chính sách liên quan đến phân bổ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh; lý do chọn phương thức đấu giá, giải pháp hỗ trợ việc khai thác và sử dụng tần số vô tuyến điện cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và  hợp tác quốc tế, đồng thời rà soát lại các nội dung, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. 

ĐÁNH GIÁ THÁCH THỨC, TÍNH TOÁN TƯƠNG LAI TRONG QUY HOẠCH

Tại tọa đàm Việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác Quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành, các chuyên gia cho rằng, trong giai đoạn nước rút này cần phải đánh giá lại toàn diện một số quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt hoặc đang trình thẩm định. Quy hoạch cần phải tính cho tương lai, đánh giá thách thức rủi ro để hướng đến sự phát triển bền vững, do đó cần nâng cao công tác giám sát về chất lượng quy hoạch để quy hoạch có thể áp dụng trong thực tế, phù hợp trong dài hạn và trước mắt. 

Đánh giá cao những ý kiến của các chuyên gia đã sâu sát, đúng trúng các vấn đề, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải yêu cầu Đoàn giám sát sẽ thống kê, tổng hợp, bổ sung hết các ý kiến, kiến nghị để báo cáo Quốc hội. Với những vướng mắc, bất cập chỉ ra, sẽ có rà soát cụ thể, liên quan đến Luật nào thì sẽ điều chỉnh cho phù hợp trên tinh thần cầu thị, khách quan.

LƯỢNG HÓA VIỆC TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ Ở BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

Trong tuần, Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” do Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm trưởng đoàn đã làm việc với Thanh tra Chính phủ. 

Đi thẳng vào bất cập được Thanh tra Chính phủ nêu trong báo cáo giám sát, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, trưởng đoàn giám sát yêu cầu làm rõ kẽ hở pháp luật trong các quy định về định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến nhóm lĩnh vực xây dựng, đầu tư công… Ở góc độ đối tượng được giám sát, một số ý kiến đặt câu hỏi liên quan đến việc sử dụng tài sản công của Thanh tra Chính phủ, trong đó có vấn đề xử lý trụ sở cũ sau khi di dời đến địa điểm mới. Một trong những hiện tượng lãng phí được nhận diện trong khu vực công hiện nay.    

GIẢI QUYẾT HÀI HOÀ LỢI ÍCH CHÍNH ĐÁNG CỦA NGƯỜI DÂN CÓ ĐẤT, MẤU CHỐT ĐỂ GIẢM KHIẾU NẠI

Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021 do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao.

Tại buổi làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết,  qua ghi nhận người dân không muốn khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính ra toà vì được cho là tốn chi phí và thời gian khởi kiện, tỷ lệ người dân thắng kiện không cao, trong khi đó nếu khiếu nại hành chính thì có thể được xem xét lại. Bên cạnh đó, các ý kiến thành viên Đoàn giám sát cũng yêu cầu Viện Kiểm sát nhân dân tối cao làm rõ định hướng giải quyết đối với 28 vụ việc phức tạp, kéo dài; cơ chế tiếp công dân đặc thù của viện kiểm sát; đánh giá vai trò của viện kiểm sát trong kiểm soát hoạt động tư pháp.

NÂNG CHẤT LƯỢNG XÉT XỬ ĐỂ GIẢM KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KÉO DÀI

Với Tòa án Nhân dân Tối cao, thành viên đoàn giám sát cho biết, khảo sát trực tiếp tại trụ sở tiếp công dân cho thấy cán bộ tiếp dân chỉ dừng lại ở việc nhận đơn, chưa có sự phân loại, chưa kết nối với các vụ chuyên môn của toà án để theo dõi kết quả xử lý đơn. Tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo còn thấp. Báo cáo cũng chưa chỉ rõ chính sách pháp luật nào còn bất cập, chưa phù hợp và kiến nghị, sửa đổi. Liên quan đến việc thụ lý, giải quyết các vụ án hành chính gặp nhiều khó khăn do liên quan đến vai trò của người bị kiện là người đứng đầu cơ quan hành chính, người đứng đầu các sở, ngành tham gia vào quá trình giải quyết vụ án,  giải pháp nâng cao chất lượng xét xử, năng lực của thẩm phán, cơ cấu phân bổ và bố trí nhân lực giữa toà án các cấp … 

GIÁM SÁT TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO TẠI MỘT SỐ BỘ

Cũng nội dung giám sát về “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với các Bộ: Tư pháp, Xây dựng, Công an, Lao động, Thương binh và Xã hội.

Với Bộ Tư pháp, nổi lên một số vấn đề về kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Tình hình khiếu nại tố cáo vượt cấp, các vụ việc tồn đọng, nguyên nhân, đề xuất giải pháp dự liệu trong thời gian tới. Trưởng đoàn giám sát đề nghị Bộ Tư pháp làm rõ hơn việc giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến thi hành án dân sự; về tổ chức bộ máy, công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trên phương châm, coi đây là biện pháp từ sớm, từ xa để giảm khiếu nại tố cáo và thực hiện trách nhiệm công vụ của cơ quan công quyền.  

HOÀN THIỆN VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ NHÀ Ở VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN ĐỂ GIẢM THIỂU KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Với Bộ Xây dựng, Đoàn giám sát cho rằng số liệu của Bộ đang có độ vênh khá lớn,  cần phối hợp với Thanh tra Chính phủ rà soát lại để bảo đảm chính xác. Đồng thời kiến nghị Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các quy định cụ thể của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các luật chuyên ngành có liên quan; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản để giảm thiểu tình trạng các vụ việc khiếu nại nhất là tại các tỉnh, thành phố lớn.

NHIỀU TỐ CÁO TRONG THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ 

Bộ Công an cần cụ thể các nội dung khiếu nại, tố cáo đúng - sai một cách rõ ràng, minh bạch để tránh tình trạng tố cáo nhiều lần. Đồng thời, cần làm rõ những sai phạm của các cán bộ, chiến sĩ bị tố cáo để xử lý, chấn chỉnh bởi những vụ việc này ít nhiều gây ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an nói riêng, uy tín của nhà nước nói chung. Về kết quả giải quyết những đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng hoặc đúng một phần cần có số liệu cụ thể và phân tích kỹ lưỡng. Từ đó làm rõ được bức tranh toàn cảnh về khiếu nại, tố cáo của ngành công an, đánh giá hiệu quả trong tổ chức thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các luật khác về tố tụng hình sự, dân sự, hành chính.

ĐƠN KHIẾU NẠI TẠI BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG 

Qua buổi làm việc với Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội cho thấy, Bộ đã tiếp trên 14.300 lượt công dân, trong đó, trên 70% đơn khiếu nại chủ yếu ở lĩnh vực người có công với cách mạng, như: việc xét công nhận và hưởng các chế độ ưu đãi ; việc thực hiện chính sách không đúng. Đối với đơn tố cáo, chủ yếu về việc một số địa phương xét công nhận người có công với cách mạng chưa công bằng;  một số cá nhân làm giả hồ sơ...

Bên cạnh đó, việc tiếp nhận đơn và giải quyết kiến nghị, khiếu nại tố cáo trong việc chi trả hỗ trợ lao động ảnh hưởng do COVID-19 được thành viên đoàn giám sát quan tâm, cho ý kiến. Đến nay, có 310.329 người lao động chưa được hỗ trợ do Covid-19. Nguyên nhân là do có thiếu sót trong tính toán ban đầu về tổng số đối tượng hỗ trợ từ cơ sở dữ liệu điện tử quản lý người tham gia bảo hiểm xã hội của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

NHIỀU Ý KIẾN GÓP Ý SỬA ĐỔI DỰ THẢO LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

“Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ”, nhiều đại biểu cho rằng để xử lý tình trạng trên môi trường số hiện đang xảy ra rất nhiều vi phạm liên quan tới sở hữu trí tuệ cần xác định, phân loại chi tiết các chủ thể liên quan và trách nhiệm đi kèm, cụ thể hoá điều kiện miễn trừ, quy trình xử lý, đặc biệt là chặn và dỡ thông tin liên quan.  Liên quan tới các sáng chế khoa học sử dụng kinh phí nhà nước, theo các đại biểu nên xem xét đơn giản hoá các thủ tục để các thành tựu nghiên cứu sớm được ứng dụng, đi vào cuộc sống; không định giá sản phẩm nghiên cứu ngay sau khi kết thúc đề tài, đồng thời nên giao việc định giá, tỷ lệ phân chia lợi nhuận cho cơ quan chủ trì nghiên cứu… 

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho rằng, việc định giá sáng chế khoa học là một vấn đề khó, cần tính toán lợi ích tổng thể từ việc đầu tư. Đồng thời cần tìm một điểm rơi hài hoà để cân bằng quyền tác giả sáng chế và quyền khai thác, sử dụng sáng chế; những vấn đề đã được kiểm nghiệm, ổn định thì nên luật hoá.

BỔ SUNG QUY ĐỊNH NHẬN DIỆN CÁC HÀNH VI BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Thẩm tra sơ bộ Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), Ủy ban Xã hội đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục làm rõ và nổi bật hơn những bất cập, hạn chế của các quy định trong luật hiện hành,  nghiên cứu, rà soát, bổ sung các quy định để có thể nhận diện các hành vi bạo lực gia đình đối với một số nhóm đối tượng đặc biệt như trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi, người khuyết tật và tương ứng với đó, phải có các quy định phù hợp với các nhóm đối tượng này, có các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, bảo vệ. Cần làm rõ nội hàm của bạo lực gia đình trên các khía cạnh thể chất, tinh thần, kinh tế, tình dục để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xử lý các vụ việc bạo lực gia đình.

TIẾP TỤC KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Làm việc với trường Đại học Thương mại và Đại học Công nghiệp Hà Nội về thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục đại học,  Đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, nhận thức về tự chủ đại học đã có nhiều chuyển biến, tuy nhiên, chưa có sự thống nhất về cách hiểu, cách tiếp cận đối với tự chủ. Các cơ sở giáo dục đại học cần tiếp tục đổi mới để đẩy mạnh cơ chế tự chủ đại học. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, khuôn khổ, hành lang pháp lý tương đối rộng mở, các trường có điều kiện để hoạt động tự chủ. Tuy nhiên, do có nhiều vướng mắc, ràng buộc nảy sinh từ thực tiễn nên cho đến nay Chính phủ vẫn chưa ban hành quy định hướng dẫn chi tiết về nội dung này.

KHÓ KHĂN THỰC HIỆN TỰ CHỦ TẠI HỌC

Tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, do các quy định về bảo mật trong Bộ Quốc phòng nên việc thực hiện kiểm định của các trường quân đội chưa thực hiện được; với Học viện An ninh, tất cả các hoạt động đều tuân theo sự chỉ đạo, quản lý của Bộ Công an từ tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và tài sản nên đến nay, trường vẫn chưa thể thực hiện quyền tự chủ.  Hai học viện đề xuất Ủy ban Văn hóa Giáo dục báo cáo Quốc hội, Chính phủ và có chỉ đạo đối với việc thực hiện Luật Giáo dục đại học trong các trường quân đội, công an.

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI TIẾP TỤC LÀM TỐT CÔNG TÁC THAM MƯU, PHỤC VỤ

Tại cuộc giao ban với các v, cục, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội nhằm đánh giá công tác trong tháng 3 và dự kiến những nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2022, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh, nhiệm vụ đặt ra trong tháng 4 là rất lớn, trọng tâm là chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3, phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các hoạt động giám sát và  đối ngoại. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ, chủ động hơn nữa trong tham mưu, chuẩn bị các nội dung, điều kiện đảm bảo đúng yêu cầu đặt ra. Cùng với đó, cần tăng cường công tác phối hợp, nhất là cơ chế phối hợp về thông tin; Tích cực chủ động trong tham mưu, phục vụ triển khai xây dựng các nội dung đề án; Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của Ban Thư ký theo chức năng nhiệm vụ được giao.

ĐẨY MẠNH HỢP TÁC LIÊN QUAN ĐẾN TÀI CHÍNH XANH

Tại buổi tiếp đặc phái viên thương mại Anh tại Việt Nam, Lào, Campuchia do nghị sĩ Graham Stuart làm trưởng đoàn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển mong muốn trao đổi các ý kiến về kinh nghiệm của Anh trong lĩnh vực xây dựng khuôn khổ pháp lí liên quan đến đổi mới sáng tạo, tài chính xanh, thích ứng với dịch bệnh và biến đổi khí hậu. 

Nhắc lại cam kết mạnh mẽ của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tại COP26 đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Đặc phái viên Graham Stuart bày tỏ tin tưởng và mong muốn đồng hành cùng Việt Nam để đạt được mục tiêu này. Khẳng định vai trò quan trọng của Viện Nghiên cứu lập pháp trong việc tham mưu, hỗ trợ công tác lập pháp của Quốc hội; tin tưởng thời gian tới, Viện sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoàn thiện khung pháp lý về tài chính xanh tại Việt Nam.

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP VỤ 

Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp vụ. Theo đó bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thành - chuyên viên chính Vụ Xã hội giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Xã hội; Bổ nhiệm bà Lê Thị Phương Lan – chuyên viên cao cấp Vụ Pháp luật giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật; Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Quý – chuyên viên chính Vụ Dân Nguyện giữ chức vụ Phó vụ trưởng Vụ Dân nguyện. Các quyết định bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 6/4/2022, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm đồng thời mong muốn các đồng chí được bổ nhiệm tiếp tục nâng cao hơn nữa chuyên môn, trách nhiệm, tinh thần chủ động, nhất là sự nêu gương để truyền cảm hứng phấn đấu trong tập thể, cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị.

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam