Quốc hội trong tuần: Chỉ đưa vào luật những vấn đề đã chín, đã rõ

Trong điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, Chính phủ đề nghị 14 dự án. Các ý kiến đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, các cơ quan và cá nhân đại biểu Quốc hội trong công tác xây dựng thể chế, tuy nhiên cũng có ý kiến bày tỏ băn khoăn khi một vài dự án Luật cần sớm được sửa đổi bổ sung thì không thấy bóng dáng trong tờ trình của Chính Phủ.

Báo cáo thẩm tra về nội dung này, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng  đề nghị UBTVQH xem xét, cho điều chỉnh tiến độ đối với dự án Luật Đường bộ và dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ lùi 02 kỳ họp so với đề nghị của Chính phủ, đồng thời tán thành với đề nghị đưa 17/18 dự án luật vào Chương trình năm 2024 , luật dân số đề nghị lùi lại.

Bày tỏ lo ngại khi nhiệm vụ lập pháp từ nay đến cuối kỳ còn rất lớn, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đề nghị các cơ quan nỗ lực hơn nữa trong công tác xây dựng thể chế.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị chỉ đưa vào luật những vấn đề đã "chín", đã rõ, có cơ sở chính trị, được thực tế kiểm nghiệm, để từ đó đạt được sự đồng thuận trong xây dựng cũng như thi hành pháp luật.  Chủ tịch Quốc hội bày tỏ lo ngại khi một số dự án Luật được coi là cấp bách nhưng chưa thấy bóng dáng trong đề xuất của Chính phủ.

Lê Phương