Quốc hội trong tuần: Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức

Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức; Phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại Quốc hội; Tiếp tục thực hiện lời dạy của Bác Hồ "lương y như từ mẫu"; Đảm bảo triển khai hiệu quả công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử ... là những tin tức đáng chú ý về tình hình Quốc hội trong tuần vừa qua.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam