Quốc hội trong tuần: Chủ tịch Quốc hội gặp đoàn đại biểu phụ nữ Công an nhân dân nhân ngày Quốc tế phụ nữ

Các hoạt động góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi; Hoạt động kỷ niệm ngày 8/3; Hội nghị triển khai kế hoạch về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự; Phòng và chống tiêu cực trong xây dựng pháp luật; Hoạt động giám sát của Quốc hội... là những tin tức nổi bật trong tuần.