Quốc hội trong tuần: Hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội

Hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội; Chủ tịch Quốc hội: Đã có chuyển biến trong triển khai các luật, nghị quyết; Thể chế hoá đầy đủ nghị quyết Trung ương về phát triển thủ đô Hà Nội; Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Bình Định; Tiếp tục nâng cao nhận thức, quan điểm về bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ; Sửa luật, cải cách tiền lương phục vụ tốt nhất người lao động; Vành đai 3 - TPHCM đã giải phóng mặt bằng hơn 98%... là những tin tức đáng chú ý về hoạt động Quốc hội trong tuần qua.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!