Quốc hội trong tuần: Khai mạc Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách

Khai mạc Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách; Đa số Đại biểu Quốc hội chuyên trách tán thành đổi tên thành Luật Căn cước; Bảo đảm kinh phí hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; Không quy định chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước khi chuyển nhượng dự án; Đề xuất thí điểm việc Tổng Liên đoàn Lao động làm chủ đầu tư nhà ở xã hội; Bế mạc Hội nghị Đại biểu hoạt động chuyên trách; Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9... là những tin tức nổi bật về hoạt động Quốc hội trong tuần.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

 

Đặng Linh -

Hồi Hương -

Lê Yến