Quốc hội trong tuần: Kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội sẽ quyết định 5 nội dung quan trọng

Kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa 15 dự kiến khai mạc vào ngày 5/1/2023 và bế mạc vào ngày 9/1/2023. Cho ý kiến đối với 5 nội dung quan trọng.

Các nội dung được xem xét tại Kỳ họp bất thường lần thứ hai, bao gồm: Xem xét, quyết định Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Xem xét, thông qua dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Xem xét việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy định tại khoản 3 Nghị quyết số 30 về Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; Xem xét, quyết định một số vấn đề về tài chính, ngân sách; và nội dung về công tác nhân sự.

Nhiều ý kiến thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị sắp xếp chương trình kỳ họp một cách khoa học, hợp lý, đảm bảo thời lượng để các đại biểu thảo luận, tránh phân tán ý kiến. Đặc biệt, đảm bảo đúng thời hạn gửi tài liệu để các cơ quan của quốc hội hoàn thiện thẩm tra cũng như các đại biểu có thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng.

Các ý kiến cũng thống nhất, sẽ không tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp này. Nội dung chương trình kỳ họp, kết quả kỳ họp sẽ được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri và Nhân dân được biết.