Quốc hội trong tuần: Lo ngại số doanh nghiệp giải thể

Tuần qua, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, đại biểu Quốc hội cho rằng, tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 và những tháng đầu năm 2024 của nước ta tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh không mấy sáng của kinh tế thế giới, tuy nhiên, nhiều đại biểu bày tỏ băn khoăn trước con số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng, nhất là những tháng đầu năm 2024.

Tình trạng “một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện né tránh, đùn đẩy công việc, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc dẫn đến công việc chậm tiến độ, giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và niềm tin của doanh nghiệp, người dân”, đặc biệt, việc đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan công quyền, chậm giải quyết các yêu cầu chính đáng đã bỏ lỡ nhiều cơ hội đầu tư kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Vấn đề này được nhiều đại biểu quốc hội quan tâm, cho ý kiến khi thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở một số bộ, ngành, địa phương còn chậm trong nhiều năm qua, riêng năm 2023, nhiều đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 10% kế hoạch vốn, đại biểu cho rằng, nguyên nhân 1 phần do tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm tại một số cơ quan, đơn vị khiến dự án không thể triển khai đúng tiến độ, kế hoạch đề ra  

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hồng Loan