Quốc hội trong tuần: Mở rộng phạm vi điều chỉnh của luật Giao dịch điện tử cần phải tính toán kỹ

Những thông tin đáng chú ý về hoạt động của Quốc hội trong tuần gồm: Mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật Giao dịch điện tử cần phải tính toán kỹ; Đề xuất tiếp tục áp dụng quỹ bình ổn xăng dầu; Nhiều băn khoăn khi đổi tên Luật Hợp tác xã; Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi): Tăng cường minh bạch...

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Lê Yến