Quốc hội trong tuần: Quốc hội ngày càng phát huy tính dân chủ, công khai, minh bạch

Chuyên mục “Quốc hội trong tuần” sẽ gửi đến khán giả góc nhìn toàn diện về các hoạt động của Quốc hội trong tuần qua, từ 11-17/7/2022.

UBTVQH THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG CHUYỂN ĐỔI ĐẤT RỪNG, ĐẤT LÚA NƯỚC LÀM CAO TỐC BẮC - NAM

Trong tuần qua, tại phiên họp thứ 13 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), với 100% biểu quyết tán thành, UBTVQH đã thông qua nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên như tờ trình của Chính phủ. Theo đó, chuyển đổi hơn 1.054 ha đất rừng, hơn 1.863 ha đất lâm nghiệp và hơn 1.537 ha đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên để làm đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

UBTVQH giao Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh có dự án trong quá trình thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai dự án cần thống kê, kiểm đếm chính xác về loại đất, diện tích đất, tài sản trên đất, về loại rừng, diện tích rừng. Đồng thời, các tỉnh phải giám sát tận thu đúng trong phạm vi chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Không để các đối tượng lợi dụng khai thác lâm sản ngoài phạm vi cho phép, lấn, chiếm đất nông nghiệp, lâm nghiệp, khai thác, vận chuyển khoáng sản không đúng quy định, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm phát sinh (nếu có).

ĐẢM BẢO THỐNG NHẤT, HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Cho ý kiến về hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, đây là vấn đề cấp bách, cần thiết triển khai ngay, không được chậm trễ hơn nữa để đảm bảo thống nhất, chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát.

Các thành viên UBTVQH khẳng định, việc ban hành hướng dẫn của UBTVQH về tổ chức thực hiện hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội là đúng thẩm quyền. 

Nhấn mạnh, đây đã là lần thứ 2 nội dung về hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội được trình xin ý kiến UBTVQH, do đó Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị cần hoàn thiện các nội dung để trong thời gian ngắn nhất sớm ban hành dự thảo nghị quyết này. Cho ý kiến đối với kỳ báo cáo, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, bên cạnh quy định để bảo đảm tính thống nhất trong việc đánh giá, tổng hợp thì cũng cần sự linh hoạt.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “Theo tôi, kỳ báo cáo nên vào 31/12, sau đó tổng hợp lại cho thống nhất. Nhưng cũng không hẳn đến thời điểm đó mới báo cáo, có thể báo cáo đột xuất khi anh phát hiện văn bản sai, trái hiến pháp, anh phải tức thời tuýp còi ngay, hành động ngay. Tôi thấy chỗ này chưa kỹ. Chúng ta phát hiện những việc tày đình mà phải chờ tới 31/12 mới báo cáo?." 

Sau thảo luận, 100% ủy viên UBTVQH tán thành với việc ban hành Nghị quyết của UBTVQH hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội. 

QUỐC HỘI NGÀY CÀNG PHÁT HUY TÍNH DÂN CHỦ, CÔNG KHAI, MINH BẠCH 

Tổng kết, đánh giá kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XV, các thành viên UBTVQH đều nêu rõ, kết quả của kỳ họp cho thấy rõ định hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Quốc hội theo hướng dân chủ, ngày càng công khai, minh bạch, gần gũi với nhân dân hơn, tăng tính pháp quyền và bảo đảm các quy định pháp luật.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, kỳ họp đã diễn ra dân chủ, thẳng thắn. Công tác chuẩn bị kỳ họp được tiến hành từ sớm, việc phối hợp giữa các cơ quan của Quốc hội với các cơ quan của Chính phủ được thực hiện hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác thông tin tuyên truyền cho kỳ họp đã bảo đảm đầy đủ, khách quan, đều khắp các nội dung.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng nhấn mạnh tính dân chủ, công khai minh bạch và đồng thuận cao tại kỳ họp 3 Quốc hội khóa XV. Điều này được thể hiện rõ qua việc bỏ phiếu thông qua các dự án luật, nghị quyết đạt tỷ lệ rất cao.

Phó Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN KHẮC ĐỊNH: “Việc mời HĐND, UBND dự, tăng truyền hình Quốc hội, công tác thông tin, đây là những cái mở rộng dân chủ, công khai minh bạch để dân biết, dân ủng hộ, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”

Về công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, có ý kiến thành viên UBTVQH cho rằng, trong chương trình xây dựng pháp luật tại kỳ họp này có việc sửa đổi Luật Đất đai, đây là một vấn đề khó, phức tạp, do vậy các cơ quan liên quan cần khởi động sớm và huy động các thành phần tham gia.

Phát biểu kết luận nội dung làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao công tác chuẩn bị và nội dung báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội; đồng thời đề nghị tăng cường hơn nữa việc tổ chức, hướng dẫn, triển khai và giám sát thực hiện các nghị quyết, chính sách pháp luật đã được Quốc hội thông qua. 

Về chuẩn bị kỳ họp thứ 4, Chủ tịch Quốc hội đề nghị khẩn trương hoàn thiện dự kiến bước đầu nội dung của kỳ họp thứ 4, bên cạnh đó, đề nghị tăng cường tổ chức các hội thảo, các buổi làm việc giữa cơ quan chủ trì thẩm tra với cơ quan chủ trì soạn thảo về các nội dung, dự án luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 sắp tới.

BẾ MẠC PHIÊN HỌP THỨ 13 UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phiên họp thứ 13 UBTVQH bế mạc sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, tại phiên họp này, UBTVQH đã xem xét quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa từ hai vụ trở lên của Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết của UBTVQH liên quan đến chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Ban Công tác đại biểu; nghị quyết liên quan đến hướng dẫn giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, các cơ quan hữu quan phối hợp chặt chẽ, hoàn thiện trình ký, ban hành nghị quyết trong tháng 7.

Về việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội đề nghị rà soát các nội dung liên quan, trong đó tập trung ưu tiên cho các dự án luật. Đề nghị TTKQH chủ động lấy ý kiến các cơ quan hữu quan, nghiên cứu xây dựng chi tiết chương trình phiên họp Uỷ ban Thường vụ các tháng tiếp theo, trong đó có thể xây dựng chương trình họp chuyên đề để kịp thời xem xét  những nội dung quan trọng.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY PHÚ THỌ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác của Trung ương có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ về thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và UBTVQH. 

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ  tịch Quốc hội đánh giá cao Phú Thọ đã thực hiện giải ngân đầu tư công đúng tiến độ, thuộc nhóm 20 tỉnh thành phố giải ngân cao; thu ngân sách đạt cao. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, chất lượng tăng trưởng kinh tế của tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng; phát triển đô thị còn chậm, sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết hạn chế; thu hút đầu tư và nông nghiệp, nông dân, nông thôn chưa nhiều.

Để phát triển nhanh và bền vững, trở thành tỉnh phát triển của vùng trung du và miền núi phía Bắc, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Phú Thọ cần chú trọng tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 của Trung ương về phương hướng phát triển kinh tế- xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “Cơ chế điều phối vùng như thế nào, nếu không có cơ chế điều phối vùng để theo cơ chế tự nguyện thì cũng khó, chúng ta không có thiết chế hành chính theo vùng cho nên có cái khó trong vấn đề đó. Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư rất quan tâm đến vùng, chưa bao tổ chức hội nghị vùng trực tuyến toàn quốc như thế này. Đây là một tiềm năng, lợi thế và điểm mới sẽ phải khai thác, các chuyên gia của tỉnh tính thêm, nhất là kết cấu hạ tầng, hạ tầng cứng, hạ tầng mềm, kết nối chính sách, tỉnh ở vùng." 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, Phú Thọ tiếp tục bám sát các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ nhất là Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Tập trung chuyển đổi, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, an toàn, hiệu quả. Đặc biệt , Phú Thọ cần bảo tồn và phát huy mạnh mẽ giá trị di sản văn hóa Hùng Vương, lấy văn hóa là nền tảng để phát triển.

Với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và giao Văn phòng Quốc hội tổng hợp gửi các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Quốc hội, UBTVQH, các cơ quan của Quốc hội sẽ đôn đốc và giám sát quá trình triển khai thực hiện và khẩn trương xem xét, quyết định những lĩnh vực theo thẩm quyền. 

NHÂN LÊN KHÁT VỌNG SỚM ĐƯA PHÚ THỌ THÀNH TRUNG TÂM LIÊN KẾT VÙNG 

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 4, nhiệm kỳ 2021-2026 Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ, thay mặt UBTVQH, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Các chính sách của HĐND cần chú trọng các nhóm giải pháp, hướng tới tính liên kết vùng theo Nghị quyết số 11 ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Cùng với Quốc hội, HĐND là thiết chế quan trọng của bộ máy nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị HĐND tỉnh Phú Thọ cần tích cực, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy cao nhất vai trò theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “Thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, tiếp tục rà soát, kiến nghị với cấp có thẩm quyền, hoàn thiện hệ thống pháp luật tổ chức hội đồng nhân dân, sao cho hoạt động hội đồng nhân dân phải thể hiện rõ phương châm “ý Đảng hợp lòng dân” và là nơi kiểm chứng việc tuân theo pháp luật. Phải đồng hành với chính quyền các cấp, phát huy vai trò của mình trong giám sát, vấn đề lập pháp đều có trong chức năng nhiệm vụ, tất cả vì mục tiêu phát triển".

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, HĐND Tỉnh Phú Thọ tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giám sát; kịp thời ban hành các nghị quyết  tổ chức thực hiện và giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. UBTVQH sẽ tăng cường chỉ đạo và giám sát, hướng dẫn đối với hoạt động của HĐND các cấp; tăng cường sự gắn kết các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc UBTVQH với HĐND các cấp.

LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO ĐỀ ÁN CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã đồng chủ trì Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao việc Thường trực Ban Chỉ đạo đã tổ chức thêm các hội nghị lấy ý kiến của các cơ quan về dự thảo đề án. Để chuẩn bị cho hội nghị lần này, Đảng đoàn Quốc hội đã tổ chức lấy ý kiến của từng thành viên. Nhưng vì đây là vấn đề rất lớn, rất khó nên Đảng đoàn Quốc hội cũng mới chỉ có ý kiến bước đầu và sẽ có văn bản chính thức gửi Thường trực Ban Chỉ đạo. Theo Chủ tịch Quốc hội, đến nay, dự thảo đề án đã tiếp thu, chỉnh lý cơ bản hoàn chỉnh, bảo đảm chất lượng theo đúng tính chất của một đề án chính trị pháp lý trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, ban hành Nghị quyết.

Với các chuyên đề được phân công, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Đảng đoàn Quốc hội đã nghiêm túc triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Nhiều nội dung trong các chuyên đề do Đảng đoàn Quốc hội xây dựng và ý kiến của các thành viên Đảng đoàn tại các hội thảo, toạ đàm của Ban Chỉ đạo đến nay đã được tiếp thu, thể hiện trong dự thảo Đề án. Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, từ nay đến khi trình Ban Chấp hành Trung ương vẫn còn điều kiện để nghiên cứu kỹ lưỡng, thảo luận sâu hơn để bảo đảm chất lượng dự thảo Đề án. 

Nêu một số vấn đề cụ thể, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, chúng ta nói hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì trước hết Nhà nước phải đáp ứng các đặc trưng phổ quát của Nhà nước pháp quyền và phải thể hiện được những đặc trưng riêng của “pháp quyền CNXH Việt Nam”. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế là hết sức quan trọng nhưng cũng không thể “nhập khẩu” một cách máy móc được; cuối cùng, người Việt Nam phải tự chủ quyết định các vấn đề của mình để đáp ứng tối đa lợi ích quốc gia, dân tộc.

ĐƯA DU LỊCH TRỞ THÀNH NGÀNH KINH TẾ MŨI NHỌN CỦA CAO BẰNG

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: HĐND tỉnh cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, bảo đảm đúng vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là chất lượng các kỳ họp và hoạt động giám sát.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng trong thời gian vừa qua. Đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Cao Bằng cần tiếp tục quán triệt, tăng cường công tác tuyên truyền, kịp thời thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, về tài chính, ngân sách, đầu tư công; các chương trình mục tiêu quốc gia. Bên cạnh đó, Cao Bằng cần phát huy bề dày lịch sử, bản sắc văn hóa đa dạng của nhiều dân tộc; khai thác mạnh mẽ lợi thế để phát triển du lịch, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị HĐND tỉnh cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, bảo đảm đúng vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là chất lượng các kỳ họp và hoạt động giám sát.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ tin tưởng, với sự điều hành quyết liệt, sự đoàn kết, đồng lòng tỉnh Cao Bằng sẽ đạt được những bước phát triển nhanh, bền vững, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của cả nước.

ĐẠI BIỂU DÂN CỬ PHẢI THỰC SỰ GẦN GŨI, VÌ CỬ TRI, NHÂN DÂN 

Ban Công tác đại biểu cần tiếp tục đổi mới trong công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử, đại biểu dân cử phải thực sự gần gũi và vì cử tri, nhân dân; tập trung hoàn thiện các đề án được giao nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội; tăng cường mối liên hệ chặt chẽ giữa UBTVQH và Hội đồng nhân dân địa phương.. là yêu cầu của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đối với Ban công tác Đại biểu tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Nhấn mạnh, khối lượng công việc trong 6 tháng cuối năm là khá lớn, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban Công tác đại biểu tập trung hoàn thiện các đề án được giao nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội; tăng cường mối liên hệ chặt chẽ giữa UBTVQH và Hội đồng nhân dân địa phương. Tập trung làm tốt công tác quy hoạch ĐBQH chuyên trách và cán bộ thuộc quyền quản lý của UBTVQH. 

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý Ban Công tác đại biểu tiếp tục đổi mới trong công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử, đại biểu dân cử phải thực sự gần gũi và vì cử tri, nhân dân, nhất là trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực, trong nước diễn biến phức tạp, trong nước các áp lực lạm phát, giá nguyên vật liệu, giá xăng dầu và nhiều hàng hóa cơ bản khác tăng cao ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân, thì đại biểu dân cử phải chủ động, mạnh dạn trong lắng nghe, thấu hiểu, hiến kế, đề xuất. 

TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT  

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định có cuộc làm việc với ủy ban Tư pháp và Ủy ban Pháp luật về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và dự kiến nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá cao kết quả đạt được của 2 ủy ban. Đề nghị Ủy ban Tư pháp và Ủy ban Pháp luật tăng cường phối hợp, nhất là công tác xây dựng pháp luật. Trước hết phải rà soát lại nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên trong mỗi ủy ban để đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý 2 ủy ban chú trọng hơn công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật sau khi ban hành luật; tập trung chuẩn bị tốt cho Hội nghị đánh giá chương trình xây dựng pháp luật diễn ra vào đầu tháng 8 tới cũng như Hội nghị triển khai công tác giám sát của Quốc hội, UBTVQH năm 2023. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Ủy ban Pháp luật tiếp tục tham mưu triển khai các công việc còn lại của Đoàn giám sát về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2020, đảm bảo báo cáo UBTVQH vào tháng 9/2022 theo đúng tiến độ.

CHẤT LƯỢNG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC LÀ NGUỒN LỰC QUAN TRỌNG 

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Trưởng đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 -2021” chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với Bộ Nội vụ. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng tướng Trần Quang Phương cho rằng, kết quả báo cáo của bộ có ý nghĩa quan trọng trong sử dụng tổng hợp, báo cáo đánh giá chung của đoàn giám sát. 

Phó Chủ tịch Quốc hội TRẦN QUANG PHƯƠNG: “Bộ Nội vụ là cơ quan tham mưu chiến lược của Nhà nước về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, đây là khoa học về tổ chức và con người - lĩnh vực khó trong tất cả các ngành khoa học, là nhân tố then chốt của then chốt, góp phần quyết định thành bại, chất lượng của cơ quan hành chính nhà nước. Nếu không làm tốt việc xây dựng tổ chức bộ máy, tổ chức biên chế, xây dựng cán bộ thì hiệu quả quản lý nhà nước không bảo đảm, chứng tỏ việc không tiết kiệm, lãng phí nguồn lực hết sức quan trọng là con người, lãng phí cơ hội và có thể còn là niềm tin của người dân với cơ quan hành chính.” 

Qua giám sát, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Nội vụ rút kinh nghiệm những hạn chế đã được đoàn giám sát chỉ ra. Tiếp tục thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí tốt hơn trên hai lĩnh vực: Trong nội bộ Bộ Nội vụ và trong công tác tham mưu quản lý nhà nước của bộ.

LƯỢNG HÓA VIỆC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ 

Làm việc với Bộ Công an về “việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trần Quang Phương - Trưởng đoàn Giám sát chuyên đề của Quốc hội đề nghị bộ cần báo cáo, làm rõ hiệu quả, lượng hóa việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiến nghị rõ hơn việc hoàn thiện chính sách pháp luật về lĩnh vực này.

Theo Bộ Công an, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong những năm qua đã đi vào nề nếp, được triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện báo cáo cả về nhận định đánh giá và số liệu, trong đó nêu rõ những ưu điểm nổi bật, những hạn chế, nguyên nhân, quy được trách nhiệm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trưởng đoàn giám sát cũng đề nghị Bộ Công an phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ tổng hợp các vụ việc, dự án phải dừng do đang trong quá trình tố tụng hoặc chưa thi hành án được.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Bộ Công an có kiến nghị cụ thể về việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật, bao gồm cả các luật hình thức và luật nội dung liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực.

TÍCH HỢP CÁC BAN CHỈ HUY VỀ PHÒNG THỦ DÂN SỰ ĐỂ TRÁNH CHỒNG CHÉO

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã khảo sát thực tế và làm việc với tỉnh Thái Nguyên phục vụ thẩm tra dự án Luật Phòng thủ dân sự. Đây là địa phương có 3 hệ thống sông lớn chảy qua; là trung tâm đào tạo lớn của cả nước; và cũng là địa bàn có nhiều khu, cụm công nghiệp lớn, do đó công tác ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu nạn là vấn đề đặt ra trong triển khai thực hiện, tránh chồng chéo giữa các lực lượng.

Tỉnh Thái Nguyên có 35 cụm công nghiệp, 7 khu công nghiệp, trong đó có 4 khu công nghiệp quy mô lớn, đặt ra nhiều nhiệm vụ đối với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trên địa bàn. Phòng thủ dân sự là nội dung rất rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực, trong đó có các biện pháp phòng cháy chữa cháy, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố.  Do vậy, việc xây dựng luật cần đảm bảo sự thống nhất với Luật Phòng cháy chữa cháy.

Tránh chồng chéo giữa các văn bản luật cũng như việc tổ chức thực hiện ở địa phương, đây cũng là vấn đề đặt ra khi đoàn khảo sát làm việc với UBND tỉnh Thái Nguyên.

Thống kê ban đầu, hiện nay có 38 luật có liên quan đến phòng thủ dân sự, do vậy, dự án Luật Phòng thủ dân sự cần đảm bảo tích hợp để tránh chồng chéo.

Đoàn khảo sát cũng ghi nhận thực tế tại địa phương về việc xác định các loại hình sự cố, thảm họa; việc xây dựng lực lượng, bao gồm cả chuyên trách, kiêm nhiệm và lực lượng rộng rãi để phát huy hiệu quả, xử lý tình huống, ngăn chặn và giảm thiểu hậu quả trong phòng thủ dân sự.

Thực hiện : Thùy Linh