Quốc hội trong tuần: Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn 4 nhóm vấn đề

Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn 4 nhóm vấn đề; Nghị trường Quốc hội nóng về chất vấn rút bảo hiểm xã hội 1 lần; 99 Đại biểu Quốc hội đăng ký chất vấn Bộ trưởng Đào Ngọc Dung;... Là những tin tức Quốc hội nổi bật có trong Quốc hội trong tuần ngày 10/6.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam