Quốc hội trong tuần: Quyết liệt thực hiện các cam kết trước Quốc hội và cử tri

Trong khuôn khổ phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 20/3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án và kiểm sát. Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục triển khai các giải pháp, nhất là các giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại án, bảo đảm tranh tụng trong xét xử, coi đây là khâu đột phá của hoạt động tư pháp, chấp hành nghiêm thời hạn xét xử được luật định.

Trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác, chấp hành nghiêm thời gian tố tụng, khắc phục triệt để việc xảy ra một số trường hợp oan. Việc truy tố phải bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tăng cường kiểm soát bên trong việc thực hiện quyền công tố. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm và chất lượng tranh tụng của kiểm soát viên tại tòa án, tại các tại các phiên tòa, nhất là tại các Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.

Đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục có giải pháp nâng cao chất lượng công tác giải quyết đơn giám đốc thẩm, tái thẩm; chú trọng phát hiện oan, sai để xem xét việc kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao cần đẩy nhanh việc bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước và xử lý nghiêm trách nhiệm của người làm oan theo quy định của pháp luật. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tòa án và viện kiểm sát có đủ phẩm chất, năng lực uy tín, liêm chính để thực sự chuyên nghiệp, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để nghị quyết đi vào cuộc sống, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu thực hiện quyết liệt các giải pháp, các cam kết trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội, trước Nhân dân và cử tri cả nước. Ủy ban Tư pháp và các cơ quan của Quốc hội giám sát việc thực hiện nghị quyết và chủ động tổ chức các phiên giải trình theo lĩnh vực phụ trách. Các vị đại biểu Quốc hội tích cực, chủ động hơn nữa trong hoạt động giám sát việc thực hiện giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân

Mỹ Ngọc