Quốc hội trong tuần: Sửa luật thuế giá trị gia tăng - Tránh tình trạng "luật khung, luật ống"

Sửa luật quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tại một Kỳ họp Quốc hội; Sửa luật thuế giá trị gia tăng: Tránh tình trạng "luật khung, luật ống"; Không thực hiện điều chỉnh Kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2023; Quốc hội dự kiến tổ chức Kỳ họp bất thường vào trung tuần tháng 1/2024; Chủ tịch Quốc hội chủ trì làm việc về Dự án luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi)... là những tin tức đáng chú ý trong chương trình "Quốc hội trong tuần".

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!