Quốc hội trong tuần: Tập trung chất vấn, giải trình những vấn đề nóng, phức tạp

Trong tuần qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc giữa Lãnh đạo Quốc hội với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các ủy ban, các cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong tháng 1; xem xét các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2 cũng như cả năm 2023 của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, trong tháng 1/2023, trong đó Quốc hội đã tiến hành 2 kỳ họp bất thường giải quyết được 4 nhóm vấn đề quan trọng.

Với các nhiệm vụ trong quý một cũng như cả năm 2023, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trách nhiệm của Quốc hội trong công tác lập pháp là rất nặng nề, do đó Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban cần phải chủ động từ sớm, từ xa. Lưu ý về Dự án Luật đất đai (sửa đổi), nhiệm vụ lập pháp quan trọng nhất trong nhiệm kỳ, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan phải sâu sát trong theo dõi, đôn đốc, phối hợp thực hiện để đảm bảo hiệu quả, thực chất.

Cho biết, theo kế hoạch tháng 3, tháng 8, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần đề xuất lựa chọn các vấn đề chất vấn đảm bảo đúng, trúng, thiết thực, nghiên cứu để có những đổi mới quy trình, cách thức chất vấn. Phiên giải trình của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban cũng phải có sự tập trung, hiệu quả, tạo sức lan tỏa, hướng đi là tăng dần các phiên giải trình về những vấn đề nổi lên, những vấn đề mới, phức tạp.

Năm nay Quốc hội cũng sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn. Do đó, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, công tác chuẩn bị để đại biểu Quốc hội đánh giá đúng mức độ tín nhiệm với các chức danh cũng là trách nhiệm quan trọng của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban.

Thùy Linh