Quốc hội trong tuần (từ 28/3 đến 03/4): Quốc hội sôi động với công tác lập pháp và giám sát

Tuần từ 28/3 đến 3/4, Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội đã có một tuần sôi động với nhiều hoạt động, sự kiện quan trọng hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách đầu tiên của nhiệm kỳ; Hội nghị phối hợp công tác của Chủ tịch nước và UBTVQH; Chủ tịch Quốc hội chủ trì buổi làm việc với Khánh Hòa, Bến Tre; các Đoàn giám sát chuyên đề làm việc với các bộ, ngành và các phiên họp thẩm tra luật.

Trong tuần qua, sáng 28/3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận về một số dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3. Đây là hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15.

Tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý kiến về 4 dự án luật, gồm: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) và dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).

Chiều 30/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đồng chủ trì Hội nghị về công tác phối hợp giữa Chủ tịch Nước và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp giữa Chủ tịch Nước với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian tới, Hội nghị nhất trí Chủ tịch Nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trên các lĩnh vực công tác; tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013.

Thực hiện chương trình công tác của Đảng đoàn Quốc hội năm 2022, trong tuần qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc của Đảng đoàn Quốc hội với Ban Thường vụ tỉnh ủy Khánh Hoà và Ban Thường vụ tỉnh ủy Bến Tre. 

Tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, Đảng đoàn Quốc hội đã nghe Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28.1.2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tình hình thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. Đảng đoàn Quốc hội đã phát biểu, đóng góp các giải pháp thúc đẩy sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa, nhất là việc xây dựng các cơ chế chính sách theo định hướng tại Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị. 

Làm việc với Ban thường vụ tỉnh ủy Bến Tre tình hình kinh tế, xã hội và nghe báo cáo về đề xuất, kiến nghị của Bến Tre trong thực hiện triển khai chương trình phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội theo Nghị quyết 43 của Quốc hội khóa XV, lãnh đạo Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội, các bộ, ngành đã phát biểu về định hướng phát triển và các đề xuất của tỉnh Bến Tre, ủng hộ chủ trương đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng cụ thể khác để từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch, kết nối các khu công nghiệp, vùng kinh tế; đồng thời đề nghị Bến Tre phối hợp với các bộ rà soát các nguồn vốn, tham mưu Quốc hội xem xét, quyết định việc bố trí vốn.

Sáng 30/3, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát chuyên đề về “việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” có buổi làm việc với Chính phủ, đề nghị Chính phủ báo cáo bổ sung làm rõ 12 nội dung Đoàn giám sát yêu cầu. Đây là những vấn đề cốt lõi, nếu được cung cấp khách quan, đầy đủ sẽ phản ánh đúng thực trạng trong việc lập quy hoạch và những khó khăn, vướng mắc hiện nay.

Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm trưởng đoàn, làm việc với 2 cơ quan: Thanh tra Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường về “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021”.

Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” cũng đã tiến hành phiên họp thứ 2 nhằm quán triệt Kết luận của UBTVQH và cho ý kiến về nội dung, phương pháp tiến hành giám sát tại các bộ, ngành, địa phương.

Trong tuần qua, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Diễn đàn Chính sách quốc gia về thanh niên với chủ đề “Đào tạo nghề cho thanh niên” (Diễn đàn Thanh niên 2022). Diễn đàn do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam tổ chức.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định – Trưởng Ban soạn thảo xây dựng dự thảo “Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật” đã chủ trì phiên họp thứ 1 của Ban soạn thảo.

Ngoài ra, các ủy ban của Quốc hội đã diễn ra một số hoạt động quan trọng: Uỷ ban Pháp luật tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 5 để thẩm tra đề nghị về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh chương trình xây dựng Luật Pháp lệnh năm 2022. Ủy ban Kinh tế tiến hành Phiên toàn thể lần thứ 5, thẩm tra dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).  

Xin mời quý vị theo dõi chương trình.

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam