Quốc hội trong tuần: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét hai nội dung quan trọng, cấp thiết

Trong tuần, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Phiên họp bất thường để xem xét hai nội dung quan trọng, cấp thiết.

Bao gồm: Xem xét về việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách trung ương kế hoạch năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; Xem xét về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ.

Mời quý khán giả theo dõi điểm những nội dung quan trọng trong hoạt động Quốc hội tuần qua!

Thực hiện : Thùy Linh