Quốc hội Việt Nam 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển

Sáng 8/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chủ nhiệm Đề tài cấp Bộ đặc biệt “Quốc hội Việt Nam: 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”. Tại phiên họp này sẽ báo cáo, đánh giá tiến độ và các nhiệm vụ cần tiếp tục triển khai. Cùng dự có Trưởng Ban công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, “Quốc hội Việt Nam: 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển” là công trình nghiên cứu khoa học hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội khoá I. Do đây là nhiệm vụ chính trị chuyên môn, khoa học đặc biệt quan trọng mà Đảng đoàn Quốc hội giao nên Viện Nghiên cứu lập pháp, Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội cần phải tích cực triển khai, nhất là với những nhiệm vụ của năm 2023 đang bị chậm tiến độ so với dự kiến cần tập trung hoàn thành trong năm, kiên quyết không để dồn, đọng việc.

Theo kế hoạch dự kiến, từ nay tới trước tháng 10/2023, Viện nghiên cứu Lập pháp sẽ phối hợp với Thường trực Uỷ ban pháp luật, Ban công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội tổ chức 3 hội thảo của Đề tài với các chủ đề: “Quốc hội Việt Nam - quá trình đổi mới và phát triển về tổ chức, phương thức hoạt động”; “Quốc hội Việt Nam - quá trình đổi mới và phát triển về hoạt động giám sát”; “Quốc hội Việt Nam - quá trình đổi mới và phát triển về hoạt động lập hiến, lập pháp”. 

Dương Dung -

Cao Hoàng