Quốc hội xem xét việc bổ sung ngân sách Trung ương năm 2022

Cũng trong sáng nay 13/5/2022, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét việc bổ sung kế hoạch ngân sách Trung ương năm 2022 phân bổ cho các bộ, ngành, địa phương.

Thẩm tra tờ trình của Chính phủ, Uỷ ban Tài chính ngân sách cho biết, việc Chính phủ trình UBTVQH xem xét, quyết định bổ sung dự toán vốn đầu tư công năm 2022 cho các dự án đã có trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nhằm mục đích “điều hòa” giữa nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn và nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là phù hợp về thẩm quyền theo Nghị quyết số 43. 

Tuy nhiên, tại tờ trình này, Chính phủ mới trình số bổ sung dự toán năm 2022 là 18.349,447 tỉ đồng, chưa trình UBTVQH Danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là chưa đầy đủ, chưa kịp thời, thiếu đồng bộ. Mặt khác, số vốn đề nghị điều hòa, bổ sung vốn đầu tư cho năm 2022 này chỉ tương đương 16% tổng số vốn dành cho đầu tư phát triển của Chương trình cần được phân bổ, bổ sung dự toán, dẫn đến áp lực phải giải ngân, tăng bội chi rất lớn trong năm 2023. 

Thực tế cũng cho thấy, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và những tháng đầu năm 2022 rất chậm. Năm 2021, số giải ngân vốn ngân sách nhà nước thanh toán đến 31/01/2022 là trên 437 nghìn tỉ đồng, nếu so với tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2021 thì tỷ lệ giải ngân chỉ đạt 78,74%. 

Năm 2022, theo Tờ trình của Chính phủ, số vốn ngân sách nhà nước dành cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án đến nay là 38.686,425 tỉ đồng, bằng 7,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đa số ý kiến Ủy ban Tài chính ngân sách cho rằng, cần tính toán kỹ khả năng hấp thụ vốn, không để tình trạng bổ sung vốn nhưng không bảo đảm tiến độ giải ngân số vốn tăng thêm, phải chuyển nguồn, kéo dài sang năm sau, sử dụng vốn không hiệu quả.

Thực hiện : Dương Dung Quang Sỹ Vũ Hiếu