Quỹ Bình ổn giá xăng dầu: Quý I âm, Quý II đã dương tiền trăm tỉ

Theo thông tin từ Bộ Tài chính ngày 14/9, số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) tại thời điểm 31/3/2022 là âm gần 170 tỷ đồng, song hết quý II/2022 (ngày 30/6) là gần 311 tỷ đồng.

Cụ thể, tổng số trích Quỹ BOG trong Quý II/2022 (từ ngày 01/4/2022 đến hết ngày 30/6/2022) là 1.007,807 tỷ đồng. Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý II/2022 là 527 tỷ đồng;

Bên cạnh đó, lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý II/2022 là 1,426 tỷ đồng;
Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong Quý II/2022 là 1,792 triệu đồng.

Trước đó, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/3/2022 là âm 169,920 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, việc công khai quỹ bình ổn giá nhằm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 và Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 (sửa đổi, bổ sung) của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Thực hiện : Thúy Hiền Văn Khải