Quy chuẩn “tuổi thọ” ngắn, làm rõ trách nhiệm các Bộ

Sáng 9/8, Đoàn giám sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Nghị quyết 99/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC giai đoạn 2020-2022. Quy chuẩn có “tuổi thọ” ngắn, trách nhiệm của các Bộ như thế nào trong việc phối hợp, ban hành là vấn đề được đặt ra.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, hiện nay cả nước có khoảng 240 tiêu chuẩn quốc gia có liên quan đến lĩnh vực PCCC, trong đó các Bộ chuyên ngành ban hành 41 Quy chuẩn Việt Nam trong lĩnh vực PCCC và cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên, một số quy định chưa phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Cụ thể như Quy chuẩn Việt Nam 06:2022 về an toàn phòng cháy cho nhà và công trình do Bộ Xây dựng ban hành còn gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Ý kiến khác cũng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ làm rõ trách nhiệm trong tổ chức thẩm định Quy chuẩn 06, trách nhiệm của các Bộ trong việc xây dựng, ban hành các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn.

Cũng tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã cho ý kiến Báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong đó, từ năm 2020-2022, cả nước đã phát hiện và xử lý 482 vụ cháy rừng, diện tích bị ảnh hưởng khoảng gần 2.000 ha, trong lĩnh vực hàng không, xảy ra 6 vụ cháy.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Khắc Phục – Cao Hoàng