Quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy chưa phù hợp với thực tiễn ngành dầu khí

Sáng 16/6, Đoàn giám sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về “việc thực hiện Nghị quyết số 99/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2020 – 2022".

Chưa có quy định hoặc một số quy định về PCCC chưa phù hợp với thực tiễn ngành dầu khí là vấn đề được nêu lên tại buổi làm việc.

Theo PVN, đối với dầu khí, an toàn cháy nổ là số 1 đối với sự tồn tại phát triển của Tập đoàn. Vì vậy PVN thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo tình huống khẩn cấp; quan tâm đầu tư mua sắm các trang thiết bị chữa cháy và báo cháy hiện đại, tổ chức lực lượng PCCC chuyên trách và bán chuyên trách, huấn luyện và thường xuyên diễn tập, kiểm tra an toàn.

Tuy nhiên, TCVN 2622:1995 yêu cầu lượng nước chữa cháy trong các khu công nghiệp từ 150ha trở lên, áp dụng không phù hợp và làm tăng chi phí cho Nhà máy lọc dầu. TCVN 5307:2009 quy định về Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ không phù hợp với thực tế các bể chứa có đường kính lớn hơn 30m. Hiện cũng không quy định rõ công trình “cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng” ở quy mô, mức độ nào thì cần phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

 Đoàn giám sát cũng đề nghị Tập đoàn rà soát, có kiến nghị đối với các văn bản quy phạm pháp luật hiện đang gây khó khăn, vướng mắc so với thực tiễn PCCC của doanh nghiệp.

Khắc Phục