Quỹ dịch vụ viễn thông công ích: Giữ hay bỏ?

Chiều 12/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án Luật Viễn thông (sửa đổi). Một trong những nội dung đáng chú ý trong dự thảo Luật là Chính phủ đề nghị duy trì Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam để phổ cập dịch vụ viễn thông tại các vùng khó khăn mà ngân sách nhà nước khó đảm đương.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học, Công nghệ cho biết có 2 luồng ý kiến khác nhau liên quan đến việc duy trì quỹ này, trong đó ý kiến đề nghị bỏ Quỹ vì việc đề ra cơ chế thu dẫn đến tồn Quỹ lớn, trong khi ngân sách nhà nước còn thiếu hụt và phải điều tiết nguồn thu của Quỹ về ngân sách nhà nước là chưa phù hợp. Các ý kiến tại phiên thảo luận cũng đề nghị cần làm rõ các quy định liên quan đến quỹ này. 

Đại biểu cho rằng, nếu duy trì quỹ thì phải quy định rõ, cái gì chi từ quỹ, ai chi, ai quyết định, căn cứ điều kiện như thế nào bởi có rất nhiều quy định ràng buộc cần phải cân nhắc. Nhất là khoản thu của quỹ lại trên cơ sở doanh thu của các doanh nghiệp viễn thông.

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị: Đánh giá sự cần thiết, hiệu quả hoạt động của Quỹ Viễn thông công ích trong thời gian qua, chỉ quy định trong luật về Quỹ khi có đầy đủ cơ sở, căn cứ thuyết phục, thống nhất với các luật chuyên ngành; nếu cần thiết phải quy định về quỹ trong luật cần quy định cụ thể, rõ ràng về nguyên tắc hoạt động, nguồn thu, mức thu, nhiệm vụ chi và đồng bộ, thống nhất với Luật Ngân sách nhà nước, Luật phí và lệ phí.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Vũ Hiếu