Quy định chuyển đổi mục đích sử dụng công trình quốc phòng cần thống nhất với Luật Đất đai

Để phục vụ Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự tại Phiên họp tháng 3 tới đây, chiều 10/3, Viện nghiên cứu lập pháp phối hợp với Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức Hội thảo “Góp ý dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự”.

Các chuyên gia cho rằng, công trình quốc phòng (CTQP) và khu quân sự (KQS) là tài sản công đặc biệt, tài sản chuyên dùng đặc thù nằm trên đất quốc phòng, bảo đảm quốc phòng nên cần được quản lý, bảo vệ theo chế độ riêng, bảo đảm bí mật theo quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Tuy nhiên, việc chuyển đổi mục đích sử dụng CTQP và KQS cần thống nhất với các quy định của Luật Đất đai.

Cùng quan điểm nêu trên, ông Nguyễn Hữu Hùng cho rằng, theo Luật Đất đai năm 2013, UBND cấp tỉnh quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất quốc phòng sang mục đích khác trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất quốc phòng đã được Chính phủ phê duyệt. Vì vậy, trong quá trình sửa đổi Luật đất đai và xây dựng Luật Quản lý, bảo vệ CTQP và KQS; cần nghiên cứu quy định thống nhất về thẩm quyền trong chuyển đổi mục đích sử dụng CTQP và KQS.

Các chuyên gia đồng tình: CTQP và KQS được chuyển đổi mục đích sử dụng với điều kiện là: Nằm trong phạm vi ranh giới thực hiện dự án phát triển KT-XH theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cơ quan, tổ chức, chủ đầu tư thực hiện dự án có nhu cầu sử dụng phải được Bộ Quốc phòng thống nhất bằng văn bản về chuyển đổi mục đích sử dụng trong quá trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Tuy nhiên, cần quy định rõ Bộ Quốc phòng có được phân cấp hay không để bảo đảm chặt chẽ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Khắc Phục