Quy định mới: Cao tốc phải có tối thiểu 4 làn xe

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2024.

Theo đó, đường bộ cao tốc phải có quy mô tối thiểu 4 làn xe chạy (2 làn xe cho mỗi chiều), có làn dừng xe khẩn cấp được bố trí liên tục, trừ các vị trí qua cầu có khẩu độ nhịp từ 150 m trở lên, cầu có trụ cao từ 50 m trở lên, hầm, có bố trí làn tăng, giảm tốc, làm phụ leo dốc.

Các công trình gắn với đường bộ cao tốc bao gồm: Trung tâm quản lý, điều hành giao thông tuyến; trạm dừng nghỉ; hệ thống thu phí điện tử không dừng đối với tuyến đường có thu phí; trạm kiểm tra tải trọng xe; hàng rào bảo vệ.

Đường bộ cao tốc có tốc độ khai thác từ 80km/h đến 120km/h. Đối với vị trí địa hình đặc biệt khó khăn, yếu tố quốc phòng an ninh khống chế, cho phép áp dụng tốc độ thiết kế 60km/h.

Các dự án đường bộ cao tốc phải có dải phân cách giữa để phân chia hai chiều xe chạy và dải phân cách an toàn ở hai bên của dải phân cách giữa.

Đáng chú ý, thông tư quy định đối với các dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư trước ngày thông tư này có hiệu lực (1/10) thì tiếp tục thực hiện theo các quy định tại thời điểm quyết định chủ trương đầu tư.

(*) Nguồn: THQHVN

Việt Bắc