Quy định mới về đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe từ 1/6

Thông tư 05 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe sẽ có có hiệu lực từ ngày 1/6/2024.

Theo đó, cơ sở đào tạo lái xe căn cứ các nội dung, gồm khối lượng chương trình và phân bổ thời gian đào tạo quy định nêu trên, thời gian ôn tập, kiểm tra hết môn và nghỉ lễ, để xây dựng tổng thời gian khóa đào tạo trong chương trình đào tạo lái xe đảm bảo đạt được mục tiêu: Hạng B1 chương trình đào tạo thường xuyên và đối với hạng B2, hạng C là trình độ sơ cấp; Số học viên được quy định trên một xe tập lái: hạng B1, B2 không quá 5 học viên và hạng C không quá 8 học viên. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam