Quy định những nội dung “đã rõ, đã chín” trong Luật Cảnh sát cơ động

Dự và phát biểu tại “Tọa đàm tham gia ý kiến về dự thảo Luật Cảnh sát cơ động” do Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức sáng 03/3, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương nhấn mạnh, cần thống nhất nhận thức, đây là dự án luật tổ chức một lực lượng chuyên ngành cụ thể, phạm vi cũng rất cụ thể. Vì vậy những gì đã rõ, đã chín, cụ thể thì quy định ngay trong luật.

Tại cuộc tọa đàm, các đại biểu tập trung góp ý về giải thích từ ngữ trong dự thảo để làm rõ nội hàm các khái niệm như “Biện pháp vũ trang”, “sử dụng biện pháp vũ trang”; cho ý kiến về vị trí, chức năng của Cảnh sát cơ động trong dự thảo. Một số nội dung khác như: nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát cơ động; Điều động Cảnh sát cơ động; Huy động người, phương tiện, thiết bị; Vào trụ sở, nơi ở của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Hợp tác quốc tế của Cảnh sát cơ động cũng được các chuyên gia góp ý vào dự thảo luật để các quy định bảo đảm tính hợp hiến, thống nhất với pháp luật có liên quan, phù hợp với điều ước quốc tế, bảo đảm tính khả thi, đúng quy định.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đánh giá cao các ý kiến phát biểu tâm huyết trách nhiệm, có nhiều thông tin và giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn; lưu ý trong xây dựng dự thảo Luật cần quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, vận dụng nhuần nhuyễn với tư duy biện chứng và phương pháp biện chứng giữa “cái” toàn diện và cụ thể, cụ thể hóa Hiến pháp, thống nhất trong hệ thống pháp luật, tránh tình trạng luật khung luật ống”.

Thượng tướng TRẦN QUANG PHƯƠNG: Phó Chủ tịch Quốc hội: "Chúng ta cần thống nhất nhận thức, đây là dự án luật tổ chức một lực lượng chuyên ngành cụ thể, phạm vi cũng rất cụ thể. Vì vậy, trong xây dựng dự thảo Luật cần lưu ý, phải có giới hạn, không sa vào những vấn đề mà các luật gốc đã quy định. Cái gì đã rõ, đã chín, cụ thể được thì quy định cụ thể ngay trong luật. Đây là một luật rất cụ thể trong một lĩnh vực cụ thể thì quy định cụ thể càng có ý nghĩa”. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng cho rằng cần phải tính toán kỹ lưỡng để quy định theo hướng dễ hiểu, dễ thực hiện, nhất là các nhóm nhiệm vụ, quyền hạn trong dự thảo. Đề nghị Ủy ban Quốc phòng và An ninh tiếp tục phối hợp với Ban soạn tiếp thu các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; rà soát, chắt lọc, tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý tại Tọa đàm để hoàn thiện Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trước khi trình ra Quốc hội thông qua với tỷ lệ cao nhất.

Thực hiện : Khắc Phục Trương Tùng