Quy định rõ cơ chế điều tiết, sử dụng quỹ phòng thủ dân sự

Cần quy định thống nhất việc quản lý, sử dụng các loại quỹ hiện có để phát huy hiệu quả, tập trung nguồn lực cho công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố. Đây là một trong những nội dung được các đại biểu Quốc hội quan tâm thảo luận tại tổ về dự án Luật Phòng thủ dân sự.

Theo Tờ trình của Chính phủ, nguồn tài chính của quỹ phòng thủ dân sự được hình thành trên cơ sở hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và điều tiết từ các quỹ ngoài ngân sách có liên quan như: Quỹ Phòng, chống thiên tai; Quỹ Bảo vệ môi trường; Quỹ Phòng, chống dịch,… Có ý kiến cho rằng cần đánh giá rõ về hoạt động của các loại quỹ này trong thời gian vừa qua để thiết kế mô hình quản lý quỹ phù hợp.

Tuy nhiên có ý kiến bày tỏ băn khoăn về tính khả thi và hợp lý của việc hình thành quỹ này.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương để bảo đảm chủ động, kịp thời trong hoạt động Phòng thủ dân sự việc thành lập quỹ là cần thiết tuy nhiên đề nghị cần phải làm rõ phạm vi và việc điều tiết quỹ này.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Hoàng Hương Sỹ Cường