Quy định rõ cơ quan chịu trách nhiệm chính về trật tự, an toàn toàn giao thông đường bộ

Sáng 16/5, Viện Nghiên cứu lập pháp và Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội phối hợp tổ chức Hội thảo “Góp ý dự thảo Luật Trật tự, an toàn toàn giao thông đường bộ”.

Trung bình hàng năm có gần 9 nghìn người chết, gần 30 nghìn người bị thương do TNGT đường bộ . Tai nạn giao thông đường bộ chiếm hơn 97% trong tổng số vụ tai nạn của các loại hình giao thông, gây thiệt hại rất lớn về tài sản. Luật Giao thông đường bộ hiện hành lại không giải quyết được tận gốc các tồn tại; k hông quy định rõ cơ quan n hà nước chịu trách nhiệm chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trong khi đó, n hiều quốc gia x ây dựng luật về an toàn giao thông, luật về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Vì vậy, v iệc xây dựng và ban hành Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ là đòi hỏi tất yếu, khách quan, cấp bách của thực tiễn, phù hợp với quy luật phát triển, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới .

Các chuyên gia, nhà khoa học tán thành với việc tách thành 2 luật nhưng cần đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất giữa các luật; đồng thời cũng đóng góp cụ thể về 6 chính sách trong dự thảo luật, trong đó có quy định về Điều kiện phương tiện tham gia giao thông đường bộ và người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ; Tuần tra, kiểm soát; Quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Khắc Phục